חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שיעור קריאה בהיידגר, "מהי חשיבה?"
  Reading Heidegger: What is Called Thinking?  
0618-5216-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1600-1800361 גילמןשיעור מר מרגלית תום
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור יעסוק בקריאה צמודה של הטקסט : "What is Callled Thinking?" (Was Heisst Denken?) של הפילוסוף מרטין היידגר (1889-1976) שפורסם בשנת 1954. ספר זה מכיל סדרה של שיעורים אותם מעביר היידגר בסמסטר החורף של 1951-52 באוניברסיטת פרייבורג, ובהם מבקש היידגר לענות על השאלה: מהי חשיבה? - מהו אותו דבר הנקרא חשיבה ?  מה בחשיבה קורא לאדם לחשוב? ברור טיבה של החשיבה הפילוסופית, וחשיבה בכלל, עובר דרך דיון של היידגר בנושאים חשובים שונים בהם עסק לאורך תקופת הוראתו והגותו : השפה, הזכרון, הזהות, הטכנולוגיה והמדע, רעיון השיבה הנצחית והגותו של פרידריך ניטשה - נושאים אלה מתכנסים כולם תחת שאלת יחס החשיבה אל שאלת ההוויה- המרכזית בהגותו של היידגר. במהלך שיעור זה ננסה להתקדם עם היידגר בדיוניו השונים, העוברים דרך הגותם של אפלטון, פרמינדס, הגל, קאנט וניטשה, על מנת לקבוע דבר מה אודות היחס שישנו בין ההוויה ובין החשיבה.  

דרישות הקורס:

-הגשת עבודת אמצע סמסטר אחת (משקלה יהיה 20% מהציון הסופי).

-הגשת עבודת סיום.

- חובת נוכחות מלאה.

-קריאה שבועית של הטקסט הניתן בכיתה, כולל הטקסטים הנלווים.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-5216-01 שיעור קריאה בהיידגר, "מהי חשיבה?"
Reading Heidegger: What is Called Thinking?
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר מרגלית תום

סילבוס מפורט/דף מידע

השיעור יעסוק בקריאה צמודה של הטקסט : "What is Callled Thinking?" (Was Heisst Denken?) של הפילוסוף מרטין היידגר (1889-1976) שפורסם בשנת 1954. ספר זה מכיל סדרה של שיעורים אותם מעביר היידגר בסמסטר החורף של 1951-52 באוניברסיטת פרייבורג, ובהם מבקש היידגר לענות על השאלה: מהי חשיבה? - מהו אותו דבר הנקרא חשיבה ?  מה בחשיבה קורא לאדם לחשוב? ברור טיבה של החשיבה הפילוסופית, וחשיבה בכלל, עובר דרך דיון של היידגר בנושאים חשובים שונים בהם עסק לאורך תקופת הוראתו והגותו : השפה, הזכרון, הזהות, הטכנולוגיה והמדע, רעיון השיבה הנצחית והגותו של פרידריך ניטשה - נושאים אלה מתכנסים כולם תחת שאלת יחס החשיבה אל שאלת ההוויה- המרכזית בהגותו של היידגר. במהלך שיעור זה ננסה להתקדם עם היידגר בדיוניו השונים, העוברים דרך הגותם של אפלטון, פרמינדס, הגל, קאנט וניטשה, על מנת לקבוע דבר מה אודות היחס שישנו בין ההוויה ובין החשיבה.  

דרישות הקורס:

-הגשת עבודת אמצע סמסטר אחת (משקלה יהיה 20% מהציון הסופי).

-הגשת עבודת סיום.

- חובת נוכחות מלאה.

-קריאה שבועית של הטקסט הניתן בכיתה, כולל הטקסטים הנלווים.

 

נושאים מרכזיים:

1. אפיון טיבה של חשיבה פילוסופית ותנאי אפשרותה- מה ראוי להיקרא חשיבה, מה מזמן את החשיבה, הניתנותה של המחשבה להוויה החושבת, הGathering- האיסוף (ההתכנסות) כמאפיין עיקרי של החשיבה.

2. הזכרון.

3. הזהה - ה'אותו דבר'  ,The same האחד-פרמינדס.

4. קריאתו של היידגר את ניטשה- הרצון לעוצמה, רעיון השיבה הנצחית, זרתוסטרא.

5. השפה - יחס ההוויה לחשיבה כהוויה השוכנת בשפה.

6. "המדע אינו חושב"- הנגדת החשיבה לאופני החשיבה המדעיים והטכנולוגים.

7. קריאתו של היידגר בקאנט- שאלת הקיום.

 

בביליוגרפיה:

1. Martin Heidegger, What Is Called Thinking? (1954), trns. J. Glenn Gray, (New-York: Harper & Row, 1968).

2. Martin Heidegger, Being and Time (1927),   trns. John Maquarrie & Edward robinson, (New-York: Harper & Row, 1962).

3. Martin Heidegger, Nietzsche- vol. 2 The Eternal Recurrence of the Same (1954), trns. David Farrell Krell, (New-York, Harper & Row, 1984). 

4. Martin Heidegger, Kant's Thesis About Being (1961) , in:  Wegmerken (1962) , trns. Ted E. Klein & William E. Pohl, Published in: The Southwestern Journal of Philosophy- vol. 4 No. 3 Heidegger issue, (Fall. 1973), University of Arkansas Press. Pp. 7-33.   

5. פרידריך ניטשה, כה אמר זרתוסטרא (1884), בתרגום: ישראל אלדד, (ירושלים ותל אביב: הוצאת שוקן, 1975).

תכנון הקורס:

שבוע 1: רקע והקשר כלליים.

שבוע 2: שיעורים 1-2 חלק ראשון בספר- למידה, הוראה, יחס החשיבה למדע, "תקופתנו היא המעוררת מחשבה ביותר", אנו עדיין איננו חושבים. חשיבה כמלאכה- "רק להוויה המדברת יש ידיים". ."Food for thought"  -withdrawingהצבעה.

שבוע 3 : שיעורים 3-4 : the wasteland grows- ניטשה, leveling down- חד צדדיות, האם הייצוג יכול להיחשב כמחשבה? - שופנהאור. הדרך Being-underway.

שבוע 4 : שיעורים 5-6-7 : the wasteland grows- ניטשה, זרתוסטרא החזרה הנצחית.

שבוע 5: שיעורים 8-9: העל אדם, שחרור מנקמה, האבסולוט-שלינג, הרצון לעוצמה כ : The Being of being , "it was"- טמפורליות

שבוע 6: שיעור 10: זמן, העל האדם.

שבוע 7: חלק 2- פרק 1-2 : השם, לקרוא לדבר, המילה, מה מצווה commands)) לחשוב, משחק ההימורים של השפה, לדבר בשפה ול'הפעיל' שפה. ספרות.

שבוע 8: פרקים 2-3: ההודיה thanc, פנים-חוץ, אובייקט-סובייקט.

שבוע 9: פרק 4:  דיספוזיציה של חשיבה, אנתרופולוגיה והאורגניזם, ההוויה האנושית Human-Being, הזכרון והשכחה. לוגיקה.

שבוע 10: פרק 5-6 : "one should both say and think that Being is", פרמינדס. קאנט ומושג הקיום.

שבוע 11 : פרקים 7-8: פרמינדס, תחביר, "needful: the saying also thinking too: being: to be", שימושיות, welcoming-staying-dwelling , stating-Legere-to Lay, המונח-סובייקטום.

שבוע 12: פרק 9: קריאה, אידיאליזם גרמני.

שבוע 13: פרק 10: השניות- Being of being, הלוקוס-אתר-מקום, טרנסצנדנציה.

שבוע 14: פרק 11: 4 השאלות, המפגש, "For it is the same thing to think and to be",הזהה the same. קאנט-העקרון העליון של כל השיפוטים הסינתטיים אפריורים- אחדות האפרצפציה, הגל- Thinking is Being.

 

* תכנון זה הוא בגדר אפשרויות לנושאים לדיון וללמידה כפי שמצאתים בפרקים המסויימים, ואפשר לבנות שיעורים על בסיס תכנון זה וכן לשנות על פי הצורך. כמוכן, תשולב ספרות משנית בדרישות הקריאה בהתאם לנושאים הנלמדים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1