חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שיעור קריאה בהגל, "לוגיקה"
  Reading class in Hegel's Logic  
0618-5215-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400305 גילמןשיעור מר ירצקי אמיר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בקטעים נבחרים מתוך החלק הראשון של האינצקלופדיה של הגל העוסק בלוגיקה. הלוגיקה של הגל היא בעצם הניסוח השיטתי ביותר של השיטה ההגליאנית בכללה, והנסיון השלם ביותר להצדקה של שיטה זו. כמו כל לוגיקה, היא עוסקת בצורה של המחשבה בכלל, אך עושה זו באופן שונה מאריסטו ופרגה. בפרט היא חורגת מעבר לאספקטים הצורניים של המחשבה אל שאלת הקשר בין המחשבה להוויה ויחסו של הסובייקט אל העולם. כתוצאה מכך כחלק מהדיון בלוגיקה נדון במושג החיים, מושג העצם ומושגים נוספים שאינם בדרך כלל נחשבים כשייכים לתחום הלוגיקה. בהמשך לכך יש לציין כי השיעור אינו שיעור לוגיקה במובן המקובל כיום, ולא יעסוק בהצרנות והוכחות.

בחלקו הראשון של השיעור נעסוק במשמעות של לוגיקה בכלל עבור הגל. בהמשך נקרא את החלק העוסק במהות, ונתמקד ביחסו של הגל למושגים המודלים של אפשרות, אקטואליות והכרחיות. כמו כן נבין את מקומו של הסובייקט המערכת הלוגית דרך המושגים של חיים, האמת והטוב. לבסוף נראה כיצד המהלך הלוגי של הגל מוביל למושג האידאה ולהצדקה של השיטה הדיאלקטית בכללה.

בשיעור נקרא בעיקר מהלוגיקה של הגל בגרסת האינצקלופדיה, אך גם ממדע הלוגיקה המוקדם יותר ומטקסטים נוספים של הגל. כל הקריאה תהיה באנגלית.

חובות התלמידים:

התלמידים יתבקשו להגיש שתי עבודות: אחת במהלך הסמסטר שמשקלה יהיה 20% מהציון הסופי ואחת בסיום הקורס שמשקלה יהיה 80% מהציון ואשר תוגש במועד ההגשה של עבודות סיום לפי הנהוג בחוג.

ישנה חובת נוכחות בשיעור.

Course description

The class will include reading selected parts from the first part of Hegel's Encyclopedia which deals with logic. Hegel's Logic is the most systematic formulation of the Hegelian system as such and the most complete attempt at its justification. As any logic, it deals with the form of thinking as such but does so differently from Aristotle and Frege. Specifically, it goes beyond the formal aspects of thought towards the questions of the relation between thinking and being and the subject's relation to the world. As a result, part of our discussion will include the concepts of life and substance and other concepts which are not commonly thought of as part of Logic. Thus, the class is not a class in Logic in the ordinary sense and will not deal with formalizations and proofs. 

In the first part of the course we will deal with Hegel's understanding of what Logic is. Then we will read about essence, and about Hegel's theory of possibility, actuality and necessity. We will understand the subject's place in the logical system through the concepts of life, truth and the good. Finally we will see how Hegel's argument leads to the concept of the Idea and to the justification of the dialectic as a whole.

We will read mostly from Hegel's Logic in the Encyclopedia version, but also from the earlier The Science of Logic and other texts by Hegel. The reading will be in English. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1