חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שיעור קריאה בדאיה קרישנה, "אמנות הקונצפטואלי"
  Reading in Daya Krishna - The Art of the Conceptual  
0618-5214-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400362 גילמןשיעור מר מילר דור דוריאן
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור יבוסס על פרקים נבחרים מתוך אוסף כתביו של דאיה קרישנה, ובכלל זה

THE ART OF THE CONCEPTUAL – Exploration in a Conceptual Maze Over Three Decades (OUP Delhi, 1989)

נלמד להכיר את עבודתו של דאיה קרישנה ואת ייחודה בנוף הפילוסופי של הודו בחצי השני של המאה העשרים ותחילת המאה ה-21.  ננסה למפות את אותו עולם פילוסופי מרתק ורב זהויות, אשר רגלו האחת נטועה עמוק במסורות החשיבה הקלאסיות של הודו, ובשלל השפות המשמשות אותן, ואילו רגלו השניה מצויה בשפה האנגלית ובמסורות הפילוסופיות אשר התפתחו בחוגי האקדמיה במערב. במהלך הסמסטר נתעמק במשמעותם של מספר מושגי מפתח בהגותו של דאיה קרישנה, השואבים מכלל מקורות אלו; "הדיאלוג הפילוסופי" (סמוואדה) כקטגוריה של תהליך החשיבה הפילוסופית, "יצירתיות" בחשיבה כחופש לנוע בין נקודות מבט שונות, תודעה-עצמית (self-consciousness) ותודעה-כלפי-העצמי (I-centered consciousness). נעמוד על מקומה של השפה בפילוסופיה של דאיה קרישנה, ונעקוב אחר פרויקט אינטרדיסציפלינרי של מפגשים דיאלוגיים שערך בין פאנדיטים, מלומדים קלאסיים שחושבים וכותבים בסנסקריט, ובין מלומדים שהתחנכו על ברכי הפילוסופיה האירופאית. באופן מפתיע נראה כיצד בשלב מסוים עובר כאן הדיון מעיסוק "טכני" כמעט בשאלות פילוסופיות, או מדיון בעל גבולות מוסכמים, לעיסוק בשאלות הנוגעות לשימוש ראוי ובלתי ראוי בשפה, ובראש ובראשונה לשאלת ההגמוניה, כלומר מי מחזיק במפתחות למשמעות "האמיתית" שמאחורי המילים. שאלות אלה יחשפו בפנינו את האתגרים העומדים בפני מי שמבקש להעמיד בסימן שאלה הנחות מוקדמות הנגזרות מאג'נדה דתית, פוליטית, חברתית וכד'.

דרישות הקורס: הנוכחות בשיעורים היא חובה. נדרשת קריאה משיעור לשיעור.

דרישות קדם: מומלץ קורס מבוא לפילוסופיה הודית

מרכיבי הציון: עבודת אמצע סמסטר שמשקלה 20% מהציון הכללי. עבודת סיום שמשקלה 80% מהציון הכללי

Course description

In this class we will read chapters from Daya Krishna’s philosophical corpus, focusing on his anthology THE ART OF THE CONCEPTUAL – Exploration in a Conceptual Maze Over Three Decades (OUP Delhi, 1989). We will become acquainted with the richness of Indian’s philosophical scene in the second half of the 20th century and early 21th century, and with the uniqueness of Daya Krishna’s philosophy within this landscape. We will explore key notions in his work, which draw on India’s classical philosophical traditions, as well as on Western traditions of thought.   

We will also examine the role of language in Daya Krishna’s thought, vis-à-vis an interdisciplinary project that he initiated, which brought into dialogue (Saṃvād) scholars trained in Western philosophy and paṇḍits, India’s classical scholars, thinking and writing in Sanskrit.  In these dialogues, traditional concepts and agendas are challenged and deconstructed. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1