חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שיעור קריאה באריסטו, "אתיקה ניקומאכית"
  Aristotle, Nicomachean Ethics  
0618-5212-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1200-1400306 גילמןשיעור ד"ר וייסר שרון
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

נעסוק בקריאה מעמיקה של אחד החיבורים המרכזיים של אריסטו, האתיקה ניקומאכית. נעמוד על המושגים המרכזיים שמוצגים בחיבור, כגון אושר, מצוינות, מקור פעולותיו של האדם, וננתח את הטיעונים המרכזים של החיבור. עיקר הדגש יהיה קריאת הטקסט, אך נדון גם בגישות פרשניות שונות אשר הוצגו במחקר.

ציון: עבודת אמצע סמסטר  שמשקלה 20% מהציון הכללי. עבודת סיום שמשקלה 80% מהציון הכללי . השתתפות היא תנאי חובה כדי להגיש את העבודות.

Course description

This class is devoted to a close reading of Aristotle’s Nicomachean Ethics. Through close attention to the arguments presented in this book, we will address issues such as happiness, virtue, emotions and choice. Our attention will be mainly devoted to  arguments presented by Aristotle but we will also consider different scholarly approaches to this work.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1