חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שיעור קריאה בפרגה
  Reading Frege  
0618-5210-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1400-1600306 גילמןשיעור ד"ר רכטר עפרה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

נעמוד על שורשיו הפילוסופיים של ״המהפך הלשוני״ במקורות הקלאסיים של שלהי המאה ה19 וראשית המאה ה20 כפי שהם מתגלים בכתביו של גוטלוב פרגה בין 1879 ו1919. כל הרצאה תוקדש לטקסט שיועלה לאתר הקורס, מלווה בשאלות מנחות ותמסירים. 

קריאה: בעיקר מתוך M. Beaney ed. The Frege Reader, Blackwell 1997.

תמסירים והוכחות בידי המרצה וכל חומר נוסף ימצא באתר הקורס.

דרישות הקורס: נוכחות בהרצאות, קריאה משיעור לשיעור מלווה בהגשות שבועיות ממוקדות.

מטלות: עבודת אמצע קצרה, עבודת סיכום. 

ציון: עבודת סיכום 80%, עבודת אמצע 20%.  

דרישות קדם: מבוא ללוגיקה 

Course description

Frege’s contributions to the philosophy of language have their roots in his logical discoveries and his Logicism. The reading course aims to put these contributions in line with their traditional sources in the foundations of mathematics, and the 19th Century sources of classical early analytical philosophy.

Readings are supplied in the course site. Most of the text can be found in M. Beaney ed. The Frege Reader, Blackwell 1997.

 ,Requirements: Attendance in lectures is mandatory, weekly assignments facilitate readings and discussion. Short midterm paper.

Grade: 80% term paper, 20% midterm paper.

Prerequisite: Introduction to Logic

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1