חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שיעור קריאה בקריאה ב"פוליטיקה" של אריסטו וב"נסיך" של מקיאוולי
  Reading "politics" by Aristotle and "the Prince" by Machiavelli  
0618-5203-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'0800-1000306 גילמןשיעור מר איתן יובל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק בקריאת שני טקסטים הדנים בקשר שבין פוליטיקה למוסר, והמהווים אבני דרך בהיסטוריה של הפילוסופיה הפוליטית המערבית. דגש יינתן על דיון בכיתה, תוך בחינת היחסים השונים שבין אתיקה לפוליטיקה במסגרת שני הטקסטים.  

חובות הקורס

20%  עבודת אמצע.

80%  מטלת סיום שתעסוק בהשוואה בין שני ההוגים.

נוכחות חובה והשתתפות פעילה בדיונים.

חומרי קריאה

אריסטו

ספרות מקור

אריסטו. הפוליטיקה (ספרים א-ג). תרגום: קרשון נורית. רסלינג. תל אביב, 2009.

ספרות משנית

אבינרי שלמה. רשות הרבים (שיחה על אריסטו). ספרית פועלים. מרחביה, תשכ"ו. עמ' 25-33.

וינריב אליעזר ושקוליניקוב שמואל. פילוסופיה יוונית חלק שלישי: אריסטו. האוניברסיטה הפתוחה. תל אביב, 1997. פרקים 3, 4.

.מקיאבלי

ספרות מקור

מקיאבלי, ניקולו. הנסיך. תרגום: שוסטרמן-פדובאנו מרים. דביר/שלם. ירושלים, תשס"ד.

ספרות משנית

ברלין ישעיה. "מקוריותו של מקיאוולי". בתוך: נגד הזרם. תרגום: אהרן אמיר. עם עובד. תל אביב, 1986. עמ' 149-185.

סקינר קוונטין. מקיאבלי (סדרת גדולי העבר). תרגום: יוגב עפרה. דביר. תל אביב, 1988.

Strauss Leo. "Niccolo Machiavelli". In: Strauss L & Cropsey J. (eds.). History of Political Philosophy. University of Chicago Press, 1981. Pp. 271-292.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1