חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סמינר מחקר: נשים וההיסטוריה של הפילוסופיה
  Research Seminar  
0618-4958-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב' הדרכה אי ד"ר נעמן נועה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסיפור הסטנדרטי של ההיסטוריה של הפילוסופיה כמעט ואינו כולל טקסטים פילוסופיים שנכתבו על ידי נשים. בשנים האחרונות, במסגרת ענין גובר והולך בהיסטוריוגרפיה של הפילוסופיה, נחשפים אינספור טקסטים פילוסופיים משמעותיים שנכתבו על ידי נשים למן העת העתיקה ועד ימנו, שתרומתן לתולדות המחשבה המערבית בכל שלביה אינה מוטלת בספק. מחקרים אלה עשויים להביא לתיאור עשיר ומורכב יותר של ההיסטוריה של הפילוסופיה המערבית באופן שיכלול טקסטים פילוסופיים קנוניים שנכתבו על ידי נשים.

הסמינר מתקיים במסגרת של פגישות אישיות. במפגש הראשון יוצגו היבטיה השונים של הסוגיה, ותוצע רשימת נושאים וטקסטים שמתוכם יתבקשו התלמידים לבחור אחד ולכתוב עליו חיבור קצר בשלבים, בהנחיה אישית של המרצה. תהליך הכתיבה כולל כתיבה והגשה של טיוטות ומפגשים עם המרצה. הגרסה הסופית של החיבור תוגש לפני תום הסמסטר.

הנוכחות במפגש הראשון של הסמינר מהווה תנאי להשתתפות בו.

המפגש הראשון יתקיים ביום ב', 4.3.2019, בשעה 10:15, בחדר 361א', בניין גילמן.

Course description

The standard twentieth-century histories of European philosophy do not include women as important, original contributors to the discipline's past. Recent research inspired by a renewed interest in the historiography of philosophy has uncovered numerous women who contributed to philosophy over the centuries. Some pioneer scholars are currently preoccupied with developing new narratives of our philosophical past that centrally include women thinkers, thereby reconfiguring and enriching the philosophical canon.

This tutorial seminar explores the writings of some past women philosophers from several perspectives. Its main purpose is to provide a venue for students to start developing and articulating their own philosophical thinking and improve their writing skills. Students are required to write a term paper progressively, under personal guidance. Based on the first meeting that introduces the various aspects of the issue and a preliminary reading list, students will be asked to write one or two drafts and develop them into a short paper to be submitted by the end of the term.

Attendance in the seminar’s first meeting is mandatory.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1