חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מושג האדם בהגות של מרקס
  Marx's Concept of Man  
0618-4899-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1200-1400362אגילמןסמינר פרופ טאובר צבי
סמ'  א'1200-1400362אגילמןסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

"[...] האדם עושה את פעילות-חייו עצמה למושא של רצונו ושל תודעתו. [...] רק בתור שכזה הוא יצור-בן-מינו. [...] רק מסיבה זו פעילותו היא פעילות חופשית" (ק.מארקס, כתבי-יד כלכליים-פילוסופיים 1844).

"הפילוסופים אך פרשו את העולם באופנים שונים, אבל העיקר הוא לשנותו" (ק.מרקס, תזות על פויירבאך).

מטרת הקורס: הכרת ההגות ההומאניסטית של קרל מרקס, מקורותיה ובעיותיה.

נושאי הקורס: הרקע ההגליאני של הגות מרקס; המרקסיזם: אנתרופולוגיה פילוסופית ותאוריה של שיחרור האדם; האדם-היוצר כיצור בן-מינו, מושג העבודה; תפישת המטריאליזם ההיסטורי ובעיותיה; העבודה המנוכרת, פֶטיש הסחורה וחפצון האדם; תפישות של "צדק" ושלילתן; רעיון ביטול המדינה; ממלכת-הכורח וממלכת-החירות.

אופן הלימוד: קריאת טקסטים, דיון, הכנות אישיות לכתיבת עבודה סמינריונית.

ספרות: קובץ הטקסטים העיקרי בקורס - ק.מארקס, כתבי שחרות (ספריית פועלים). רשימות ספרות ראשונית ומשנית תחולקנה לתלמידים בתחילת הקורס.

מטלת סיום הקורס: עבודה סמינריונית (מלוא הציון) או עבודת רפראט (מלוא הציון).

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 5.05.2019.

Course description

Course Objectives: Introducing Marx' humanistic thought, its origins and problems.

Course Topics: The Hegelian background of Marx' philosophy; Marxism as anthropological philosophy and a theory of emancipation; Man as producer and "species-being", the concept of labour; The historical materialism and its problems; The alienated labour, fetishism of commodity and the reification of Man; Concepts of "justice" and their negations; The abolition of the state; The "Kingdom of Necessity" and the "Kingdom of Freedom".

Method of Teaching: Introductory lectures, guided reading, classroom discussion and personal tutoring for writing seminar papers.

Main Texts: Marx' Early Writings.

A Bibliography of primary and secondary literature will be distributed at the beginning of the semester.

Student Assignment: A seminar or referat paper.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1