חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סמינר מחקר: האוניברסיטה
  Research Seminar: The University                                                                     
0618-4897-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'הדרכה אי ד"ר מטר ענת
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

"חשוב מאד שהקהילה המלומדת באוניברסיטה תקבל פקולטה משלה שתהיה חפה מהוראות השלטון בקביעת החומר הנלמד בה, פקולטה שאינה צריכה לחלק הוראות ועקב כך הנה חופשיה להעריך כל דבר הקשור לעניין המדעי, כלומר לאמת." (עמנואל קאנט)

בסמינר יתבקשו התלמידים להגיב לטקסטים פילוסופיים המנסים להבהיר את הנחות היסוד המכוננות את האוניברסיטה, לבחון את אפשרותן ואת המשתמע מהן בדמוקרטיות ה"ניאו-ליברליות" בנות-זמננו. 

בפגישה הראשונה של הסמינר תוצג הסוגיה ותחולק רשימת מאמרים העוסקים בנושא מזוויות שונות. אחריה יתבקשו התלמידים לחבר שני חיבורים קצרים המבטאים את דעתם. החיבור הראשון יתייחס לכתביהם של קאנט והיידגר. החיבור השני – למאמר מתוך רשימה שתחולק בפגישת ההיכרות, בראשית הסמסטר. שני החיבורים יידונו בפגישות אישיות, יתוקנו לאחר הפגישות ויידונו בשנית.

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ג', 16.10.2018, בשעה 18:00, בחדר 261 בבניין גילמן.

Course description

A research seminar is given as tutorial: students are required to write two essays on the given topic and discuss it through several proposed articles. The present seminar focuses on the concept of the university: the presuppositions underlying it, their coherence, and their consequences – especially in contemporary "neo-liberal" democracies. Among the texts offered for discussion are articles by Kant, Heidegger and Derrida.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת