חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סמינר מחקר: נפש ורגשות בפילוסופיה עתיקה
  Soul and Emotions in Ancient Greek Philosophy  
0618-4082-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב' הדרכה אי ד"ר וייסר שרון
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הסמינר היא לפתח את היכולת של התלמידים לגבש שאלת מחקר ולשפר את הכתיבה האקדמית. התלמידים יבחרו נושא הקשור לתורת הנפש ולתורת הרגשות בפילוסופיה עתיקה. הסמינר יתמקד במספר מטלות כתיבה כגון : בחירת הנושא, ניסוח שאלת מחקר, מבנה מהלך העבודה, וכתיבתה. המטלות להגשה כוללות: 1. רשימה מקורות וביבליוגרפיה 2. סיכומי מאמרים ומקורות 3.הצגת שאלת מחקר. 4. ראשי פרקים של העבודה 5. כתיבת העבודה הסופית. בראשית השנה, יתקיים מפגש אחד שבו יוצגו נושאי הסמינר. הנוכחות במפגש היא חובה. שאר המפגשים יהיו אישיים. הציון יינתן על סמך המטלות שיוגשו, המפגשים האישים והעבודה הסופית. הודעה על המועד המפגש הראשון תתפרסם לקראת תחילת הסמסטר.

חובות: נוכחות במפגש הקבוצתי הראשון, עמידה בלוח הזמנים של הגשת המטלות, הגעה לפגישות האישיות והגשת כל מטלות הכתיבה.

ציון: הציון הסופי מורכב מ40% למטלות כתיבה הקצרות ולמפגשים אישיים ו60% לכתיבת העבודה הסופית.

הפגישה הראשונה תידחה ליום ב', 4.3.2019 בשעה 12:00 בחדר 260.

Course description

The seminar aims mainly at developing the students' ability to clearly formulate a research question and to improve their academic writing skills. To this end, the students shall submit several writings assignments during the semester revolving around defining the topic of the paper (on the soul and emotions in ancient philosophy), finding the sources and secondary material, presenting the structure of the main argument, etc. The writing assignments include 1. bibliography and sources 2. summaries of secondary materials and sources 3. presentation of the research question 4. presentation of the plan and structure of paper and finally 5. the final paper. In addition to the first group meeting, in which attendance is mandatory, the course will be conducted in the format of individual tutorials. The grade will be based on the writing assignments as well as on the individual meetings.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1