חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שפינוזה: הדרך אל החירות
  Spinoza: the Way to Freedom  
0618-4078-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1000-1400320 גילמןסמינר ד"ר נעמן נועה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הפילוסופיה של שפינוזה שייכת למסורת פילוסופית עתיקת יומין הרואה את תכליתה העליונה של הפילוסופיה כתכלית קיומית – להדריכנו כיצד להפוך את חיינו לבעלי ערך ומשמעות. חיבור המופת של שפינוזה, ״אתיקה״, על חמשת חלקיו, מכוון כולו לתכלית זו, אותה הוא מזהה עם חירות הרוח ועם שחרור האדם מסבל ומסבילות. הצבת החירות כתכליתה העליונה של הפילוסופיה ושל החיים האנושיים מאתגרת במיוחד לנוכח העובדה ששפינוזה שולל את רעיון חופש הבחירה או חופש הרצון. מפגשי הסמינר יוקדשו לקריאה ב״אתיקה״ תוך התמקדות בהבנת אידיאל החירות של שפינוזה והדרך להשגתו. נדון בסוגיות מרכזיות כגון הגדרת הנפש כאידיאה של הגוף, תפקיד הגוף בתהליך השגתה של החירות, תורת הפעולה של שפינוזה והתבונה המעשית, הפסיכולוגיה המוסרית שלו, השקפתו האתית, ולבסוף חירות הרוח בסוג ההכרה השלישי, אותה ראה כחוויה של נצחיות.

דרישות: הגשת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 22.09.2019.

Course description

This seminar is a close examination of Spinoza’s most seminal work, the Ethics, with a special focus on the merit of freedom it advances as its highest and ultimate goal. The Ethics culminates in a discussion of freedom of mind or blessedness—the highest level of human excellence –which Spinoza identifies with the mind’s salvation and experience of eternity. We will analyze the nature of human freedom, according to Spinoza, given his strict determinism and dismissal of free will or free choice, and a variety of related issues such as, for example, the role of the body in the way to freedom, Spinoza’s theory of action and practical reason, his account of the affects and his moral psychology, his ethical theory, and finally the mind’s highest level of freedom in the third kind of knowledge.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1