חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סמינר מחקר: בעיות התודעה
  The Problems of Consciousness - M.a. Tutorial  
0618-4076-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב' הדרכה אי ד"ר סנדרוביץ ירון
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

עובדת התודעה מוכרת לכל אחד מאיתנו. אינטואיציה אנושית בסיסית היא שהיותנו יצורים מודעים היא סממן מובהק של הווייתנו. בשאלות שמעוררת תופעת התודעה עוסקים פסיכולוגים, חוקרי מוח, ביולוגים, בלשנים ופילוסופים. מה מבחין יצורים מודעים מיצורים לא-מודעים?  מה טיבען של חוויות נפשיות מודעות? האם יש היבטים שמייחדים את תודעתם של אישים (persons ) ומבדילים אותם מחיות אחרות? כיצד ניתן להסביר את עובדת היות החוויות הנפשיות המודעות בעלות האיכויות ((qualia שיש להן? האם אפשר להסביר את הסובייקטיביות שקשורה במצבי מודעות בעזרת הכלים המושגיים של מדעי הטבע?

 שאלות אלו ואחרות כלולות תחת הכותרת בעיות התודעה. בסמינר זה נבקש להתחקות אחר כמה ממוקדיו של המחקר הפילוסופי הדן בתודעה אשר מצוי במרכזה של פילוסופיית הנפש בשנים האחרונות.

זהו סמינר בהדרכה אישית. במהלכו התלמידים יצטרכו להגיש שתי עבודות, האחת באמצעו של הסמסטר והשנייה בסופו. התלמידים יבחרו את נושאי העבודה מתוך מאגר המאמרים הרלוונטיים שיכללו באתר הקורס. הציון על הקורס יקבע על פי ציוני העבודות.

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ד', 27.2.2019, בשעה 16:00 בחדר 260.

Course description

Each of us knows the fact of consciousness. A basic human intuition is that the capacity of ‘being conscious’ is essential to the kind of beings that we are. The puzzles related to consciousness are considered to be some of the main unsolved philosophical and scientific problems of our times. Scientists and philosophers from various disciplines aim to resolve these puzzles: What distinguishes a conscious state from an unconscious one? What distinguishes a conscious creature from an unconscious one? Are there any distinctive features that distinguish conscious persons from other kinds of conscious animals? Can one scientifically explain the qualitative character of conscious mental phenomena? Can one explain the subjectivity of conscious phenomena by means of the scientific conceptual tools? These questions and related ones will be discussed in this seminar.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1