חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סמינר מחקר: רציונליות ונורמטיביות - סוגיות נבחרות
  Reasons and Rationality: Selected Topics  
0618-4074-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א' הדרכה אי ד"ר לוי יאיר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

התנהגות רציונלית מצייתת לדרישות או כללים מסוימים. אבל לאילו כללים בדיוק? האם למשל רציונלית מתמצה בהתאמת אמצעים למטרות, או שיש לה תוכן עשיר יותר? והאם בכלל יש לנו טעם טוב להישמע לכללי הרציונליות? הסטדונטים ייחשפו למספר סוגיות עכשוויות בחקר הרציונליות המעשית הנוגעות בדרך כזו או אחרת לשאלת טבעה של רציונליות והסמכות הנורמטיבית שלה.

הקורס יתנהל רובו ככולו במתכונת של מפגשי הדרכה אישיים (tutorials). לאחר פגישה קבוצתית ראשונה (אליה חובה להגיע) ובה יוצגו בהרחבה נושא הסמינר ומתכונתו, יכתוב/תכתוב כל סטודנט/ית עבודות קצרות על תתי-נושא לבחירתו/ה. העבודות יידונו בפגישות האישיות עם המרצה. ציון הסמינר יתבסס על העבודות.

תנאי קדם: כמקובל בסמינרי מחקר.

מטלות: נוכחות במפגש הראשון, הגשת עבודות קצרות שיידונו במפגשים האישיים.

הרכב הציון: 100% העבודות.

הפגישה הראשונה תתקיים ביום ב', 15.10.2018, בשעה 12:15, בחדר 450 בבניין גילמן.

Course description

Rationality seems to require certain things of us. But what exactly does rationality require? Is there nothing more to rationality than means-ends reasoning, for example? And what reason, if any, do we have to comply with the requirements of rationality? Students will be exposed to a range of contemporary debates surrounding the nature of rationality and its normative authority over us.

The seminar will be conducted mostly as a series of one-on-one tutorials. After the first group meeting (which students are required to attend), where the topics and structure of the seminar will be explained, students will write short essays on topics of their choosing. The essays will be discussed in the tutorials, and will form the basis for the final mark.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1