חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סמינר מחקר: מתמטיקה בפילוסופיה
  Mathematics in Philosophy  
0618-4067-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב' הדרכה אי ד"ר רכטר עפרה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

במסורת הפילוסופית מראשיתה גילו הוגים שעסקו במטפיזיקה ובאפיסטמולוגיה עניין מיוחד במתמטיקה. שאלות הנוגעות לידיעת המתמטיקה מילאו תפקידים מרכזיים במחשבה הפילוסופית מאפלטון לברקלי, להוסרל לראסל. רק בשלהי המאה ה19 וראשית המאה ה20 מתגבשת הפילוסופיה של המתמטיקה כדיסציפלינה בפני עצמה, לא מעט בזכות העבודה הכבירה של פרגה, ודדקינד, ראסל קרנאפ, פואנקרה, ויטגנשטיין והילברט, גדל ואחרים. בסמינר זה נתוודע לסוגיות נבחרות ביסודות המתמטיקה של המאה העשרים ושל ימינו ולזיקות ביניהן לשאלות הקלאסיות של התחום.

בסמינר יחוברו ויוגשו בהנחייתי שתי עבודות קצרות, האחת העוסקת בטקסט מוקדם ואחת במקור מאוחר יותר.

הסמינר הוא מסגרת הדרכה אישית. נפתח בהרצאת מבוא בה יוצגו הנושאים, המקורות ולוח הזמנים. בעקבותיה יתקיימו פגישות אישיות. בחלקו השני של הסמסטר יתקיים מפגש בו יוצגו נושאי העבודות בפורום המלא. הציון מבוסס על העבודות, הרפרטים והמפגשים האישיים.

הפגישה הראשונה תתקיים ביום א', 3.3.2019, בשעה 16:00, בחדר 450, בניין גילמן.

Course description

Philosophy of mathematics has traditionally been one of great importance to philosophers interested in metaphysics and epistemology. Notably, issues related to the nature of mathematics, and our knowledge of mathematics, were central to the work of Kant, and played an important role in the work of thinkers ranging from Plato to Berkeley to Husserl to Bertrand Russell. In the late 19th and early 20th centuries, philosophy of mathematics emerged as a discipline in its own right, thanks to seminal work of Frege and Russell and Dedekind, Wittgenstein, Brouwer, Hilbert, and Gödel, among others. By considering the influences of selected Kantian theses the students will be introduced to some of the classical questions in philosophy of mathematics.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1