חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  עמנואל לוינס: מובן ואחרות
  Emmanuel Levinas: Alterity and Sense  
0618-3840-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-2000304 גילמןסמינר פרופ כנען חגי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר מוקדש לפענוח הגותו של עמנואל לוינס, מהפילוסופים המשפיעים ביותר במחצית השנייה של המאה ה-20, הידוע בשל תפנית רדיקאלית שהוא מבקש לחולל בפילוסופיה: תפנית אתית. האתיקה של לוינס מבוססת על הבנה ייחודית של מושג ה"אחר", על הכרה באחרות רדיקלית שכלפיה נותרת המחשבה המושגית-שיטתית עיוורת. לפי לוינס, סגירות זו של המחשבה המערבית משכפלת נטייה שהיא מרכזית ליומיום שלנו: זו הנטייה לשכוח, להתעלם, מתביעתה של אחרות קיצונית הנוכחת תמידית בחיינו – אחרותו של הזולת.
אך, באיזה מובן בדיוק חומק האחר מכל ניסיון של ה-אני להבינו? האם כל סוג של מחשבה, כל סוג של דיבור, בהכרח משטיח את האחר? האם הסגירות של ה-אני היא אכן מהותית למבנה ה-אגו? כיצד מעצבים גבולות השפה את השיחה עם האחר? האם ניתן לחרוג מעבר לגבולות אלה וכיצד? מה היא האלטרנטיבה עליה מצביע לוינס ומה השלכותיה לגביה הבנה חדשה של שדה המשמעות בו אנו חיים? 

במרכז הסמינר, דיון וקריאה צמודה בספריו של לוינס כוליות ואינסוף ואחרת מלהיות.

דרישות קדם: מבוא ושיעור המשך באסתטיקה או מטאפיזיקה או אתיקה. מבוא לפיל׳ של המאה ה-19 ולפחות קורס יסוד אחד בפיל׳ קונטיננטלית.

דרישות: נוכחות חובה. 3 תגובות כתובות במהלך הסמינר. עבודה סמינריונית או רפרט מסכם.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 5.05.2019.

Course description

How does Levinas’ ethics of radical alterity relate to his understanding of love which becomes important in his later writings?

The seminar examines the intersection of alterity and love in Levinas ethical philosophy through a close reading of Totality and Infinity and sections of Otherwise than Being. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1