חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פילוסופיה ומלנכוליה
  Philosophy and Melancholy                                                                            
0618-3832-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-2000319אגילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר פרבר עילית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

כיצד ניתן לחשוב על מושג המלנכוליה הלקוח במקורו מחיי הנפש או ממצבים פסיכולוגיים של סובייקטים – כשהוא מועמד ביחס למחשבה פילוסופית? איזה סוג של יחסים יכולים להיבנות בין מושג המלנכוליה ההיסטורי והמגוון כל כך, לבין הפילוסופיה? ומה אפשר לומר על פילוסופיה שהמבנה הפנימי שלה נובע או קשור למבנה המלנכולי? בסמינר נבחן את השאלות הללו דרך קריאה בטקסטים פילוסופיים, פסיכואנליטיים וספרותיים, הדנים בשאלה באופן ישיר ועקיף. בין הטקסטים שידונו בקורס: אריסטו, שייקספיר, פרויד, היידגר, בנימין, קריסטבה, ועוד.

דרישות קדם: אין

דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאת החומר לקראת השיעור, הגשת מטלות קצרות במהלך הסמסטר

סיום הקורס: עבודה סמינריונית או עבודת רפרט

מרכיבי הציון: 15% נוכחות והשתתפות בשיעורים, 85% עבודה

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 5.05.2019.

Course description

How can we think of melancholy, a term originally used to consider the mental and psychological subjective states, in relation to philosophical thought? What type of a relationship can we find between this multifaceted term and philosophy? And what can we say of a philosophy whose internal structure is melancholic? In the seminar we will explore these questions through readings in various philosophical, psychoanalytic and literary texts, including those of Aristotle, Shakespeare, Freud, Heidegger, Benjamin, Kristeva and others.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת