חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תיאוריות של משמעות לשונית - סוגיות עכשוויות
  Theories of Linguistic Meaning                                                                       
0618-3652-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1400-1800362אגילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ דרזנר אלי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

במסגרת סמינר זה נעסוק במספר סוגיות עכשוויות בדיון הפילוסופי במשמעות לשונית. בין הנושאים שנבחר מתוכם: תורות משמעות המושתתות על מושג האינפורמציה (של דרצקה וממשיכיו), תורות העושות שימוש בכלים מתחום האבולוציה  על מנת להנהיר את מושג המשמעות (כגון זו של מיליקן), ותורות משמעות ייצוגיות. נתמקד בטקסטים וכותבים עכשוויים, על מנת לקבל תמונה מעודכנת של התחום.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 5.05.2019.

Course description

In this seminar we will study current topics in the philosophical debate over the nature of linguistic meaning. Among the discussions we will choose from: Information-theoretic theories of meaning (due to Dretske and his followers), theories of meaning that appeal to evolution (such as Millikan's) and representational theories of meaning. Our focus will be on current texts and writers.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת