חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  החוק הלא כתוב: הסדר וצלו
  The Unwritten Law: Order and Its Shadow  
0618-3029-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1000-1400261 גילמןסמינר ד"ר קרמניצר יובל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

המאפיין המובהק של המנהיגים הסמכותנים אשר תופסים את השלטון בדמוקרטיות המערביות בשנים האחרונות הוא יכולתם לומר את מה שאין לומר, להפר את הכללים הלא כתובים של השיח הפוליטי המבוסס. מאפיין יוצא דופן זה עומד מאחורי התדהמה והתסכול של תיאורטיקנים ופרשנים של הפוליטי לנוכח מנהיגים כגון דונלד טראמפ: מה שמסורתית אמור היה להביא לסיומן של קריירות פוליטיות נראה כמקור כוחם החמקמק של מנהיגים אלו. מה שמרתק את מבט הצופים, בהערצה או בזעזוע, הוא האופן שבו מנהיגים כאלה, בעצם הטרנסגרסיה שלהם, מעניקים נוכחות למימד שתוק של החיים החברתיים.

תופעה עכשווית זו קוראת אם כן להפנות זרקור ביקורתי לעבר התהום הפעורה בין החוק במובנו המשפטי, ובין החוק כפי שמבינים אותו פילוסופים של המוסר והדת מצד אחד, וסוציולוגים, חוקרי תרבות ופילוסופים של הפוליטי מן הצד האחר. משני עברי התהום ניתן לאתר פנייה אל  החוק הלא כתוב – בין אם זה מובן כהסכמה חברתית שבשתיקה, כמוסר טבעי אוניברסלי או כציווי אלוהי – כתשתית ורקע הכרחיים לחוק הכתוב והמפורש. היסטורית, הוראות מנוגדות אלה ואחרות, הוצבו כתוספת הכרחית המשלימה את החוק הכתוב וחורגת ממנו, תחת הכותרת של ״החוק הלא כתוב״. חוק זה מובן מחד כתשתית המוסרית המובלעת של החוק, מקור לפרשנות וביקורת של הסדר הקיים. מאידך, גישות אחרות מבליטות את השתיקה וההסתרה אשר מאפיינות את ה״בלתי כתוב״, והמסתורין האופף אותו, ונוטות לראות בחוק הלא כתוב את הממד המגונה של הסדר הפוליטי.

בסמינר נכיר מופעים והשתמעויות שונות של החוק הלא כתוב בפילוסופיה של המשפט, המוסר, והתיאוריה החברתית הביקורתית. נבחן את הזיקה ואת הפער שבין החוק הריבוני המפורש ובין מערכות חוק אחרות, חוץ ריבוניות, כגון נוהג, חוק בינלאומי, חוק הטבע והציווי האלוהי. נקרא טקסטים בפילוסופיה פוליטית ופילוסופיה של המוסר(קאנט,הגל,בנימין) ומן השדה הפסיכואנליטי(פרויד, לאקאן), כמו גם יצירות ספרותיות (קפקא, סופוקלס).

אין תנאי קדם להשתתפות בקורס.

דרישות הקורס הן: נוכחות והשתתפות פעילה על בסיס חומר הקריאה.

מטלה מסכמת: הגשת עבודת סמינר או רפרט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 5.05.2019.

Course description

The distinctive mark of the authoritarian rulers rising to power in western democracies in recent years is their capacity to say the unsayable, to break the unwritten rules of political discourse. What should have traditionally spelled doom for these political figures seems instead to be the very source of their power. This striking feature underlies the amazement and frustration of political theorists and commentators trying to come to terms with political figures like Donald Trump. What seems to capture the fascination of spectators, abhorred or admiring, is that such leaders, in their transgressions, make palpable the tacit dimension of social life.

This contemporary phenomenon thus draws our attention towards the abyss separating the law as understood by jurists, and the law as understood by philosophers of religion and morality on the one hand, and sociologists, cultural theorists and political philosophers on the other. From both sides of the abyss one finds reference to the unwritten law – whether understood as implicit social consent, as a universal natural law or as divine commandment – as the necessary background and foundation of the written, explicit law.  Historically, these and other referents have been gathered under the heading of ‘unwritten law’, as what transcends and supplements the written law. On the one hand, this unwritten support of the law, has been viewed as the implicit normative foundation of the law, a source for the interpretation and critique of the existing order. On the other hand, approaches emphasizing the mysterious impenetrability and secretiveness often associated with the unwritten, tend to view it as the shadowy dark side of the social order, the obscene dimension to be kept out of sight.

In the seminar we will get acquainted with diverse appearances and connotation of the unwritten law in the philosophy of law, moral philosophy, psychoanalysis and critical theory. We will examine the link and the gap between the sovereign law and other, non-sovereign systems of law such as custom, international law, the law of nature and divine commandment. We will read texts in political and moral philosophy (Kant, Hegel, Benjamin), psychoanalysis (Freud, Lacan) and literature (Kafka, Sophocles).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1