חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שפינוזה והאידיאליזם הגרמני
  Spinoza and German Idealism  
0618-3025-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1200-1600320 גילמןסמינר ד"ר נעמן נועה
פרופ פרידלנדר אלחנן
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הפילוסופיה של ברוך שפינוזה היוותה מקור של השראה והשפעה משמעותי ביותר על התפתחות האידיאליזם הגרמני והרומנטיקה במאה ה-19, כמו גם על הוגים שונים בפילוסופיה היהודית המודרנית. בין שראו אותה כאתגר פילוסופי שיש להתגבר עליו, ובין שהבינו אותה כנקודת מוצא הכרחית לכל מחשבה, כפי שניסח זאת היגל בהרצאותיו על ההיסטוריה של הפילוסופיה, הערך המעצב שיש להגות שפינוזה עבור התפתחות הפילוסופיה במאה ה- 19, על ריבוי גווניה וצורותיה, אינו מוטל בספק. הנחת המוצא של הסמינר היא שהבנת האופן בו נוכחת מחשבת שפינוזה, במפורש או במובלע, בהגותם של הוגים שונים במסורת האידיאליסטית הגרמנית, עשויה לתרום להבנה מחודשת של מחשבתם, כמו גם להערכת העושר והפוריות של מחשבת שפינוזה עצמה.

במפגשי הסמינר נכיר סוגיות מרכזיות ב״אתיקה״ של שפינוזה, ונקרא חלקים נבחרים מתוך הגותם של לסינג, מנדלסון, יעקובי, קאנט, פיכטה, שלינג, היגל, וגתה.

דרישות הקורס: נוכחות, קריאה שבועית טקסטים, והגשת שתי תגובות כתובות במהלך הסמסטר.

מטלת סיום: הגשת עבודה סמינריונית/עבודת רפרט

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 5.05.2019.

Course description

The philosophy of Baruch Spinoza was a source of inspiration and of significant influence on the development of German Idealism. Irrespectively of whether it was taken as a philosophical challenge to overcome, or as an essential starting point of thought, as Hegel puts it in his Lectures on the History of Philosophy, the formative value of Spinoza’s thinking on the development of philosophy in the nineteenth century is evident.  The presupposition of our seminar is that the presence of Spinoza’s thought, whether explicitly or implicitly, in tradition of German Idealism, can both contribute to a renewed understanding of that tradition, as well as to the recognition of the power of Spinoza’s philosophy.

We will devote the meetings of the seminar to acquaint ourselves with central themes in Spinoza’s Ethics as well as to reading selected parts from writings of Lessing, Mendelsohn, Jacobi, Kant, Fichte, Schelling, Hegel and Goethe.

Seminar requirements: Class participation, Weekly readings, submission of two ‘responses’ during the term, and the submission of a seminar/course (referat) paper.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1