חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  קאנט ובעיית האינטואיציה
  Kant and the Problem of Intuition  
0618-3024-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1600-2000362אגילמןסמינר ד"ר רכטר עפרה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מושג האינטואיציה בביקורת התבונה הטהורה עורר עניין, תמיהה והסתייגות בקרב תלמידיו של קאנט ולא רק בקרב מבקריו, והוא נותר גורם לא אכזב גם הרבה אחרי זמנו של קאנט, למרות שההבחנה של קאנט בין אינטואיציות למושגים ועמה ההבחנה בין האנליטי והסינתטי עברה גלגולים מאתגרים בידיו של פרגה ולפניו בולצאנו, והתקפות קשות בידיו של קוויין. אל מול גילויי הגיאומטריה הלא אאוקלידית ויישומה בפיזיקה נדמה כי טענות קאנט בדבר האידאליות, הא פריוריות והצורניות של החלל והזמן מופרכות, וכי מצוי בהן לכל היותר עניין הסטורי ופרשני ותו לא. האמנם? בסמינר זה נחזור לבחון מחדש את המסקנות שנגזרו מהתפתחויות אלה. נעיין בהשלכות של השפעות כאלה על ההבחנה בין האינטואיטיבי והאינטלקטואלי בקאנט מנקודת מבטו של העניין המחודש בנושא זה‪ה מאפיין את המחשבה בת ימינו.

דרישות הקורס: השתתפות, והגשת שאלות על חומר הקריאה.

מטלה מסכמת: עבודת סמינר או רפרט.

מבנה הציון: 20% השתתפות, 80% עבודה.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 22.09.2019.

Course description

In this seminar we will distinguish between  notions of intuition to which the analytic tradition has reacted. Kant’s concept-intuition distinction and his conception of space and time as ideal, a priori forms of intuition were considered refuted and obsolete in light of the discovery of non euclidean geometries and their deployment in physics, the logical discoveries and criticism by Frege, and the attack on the analytic-synthetic by Quine. In this seminar we will revisit these reactions and reconsider the implications that they have been taken to have.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1