חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פרספקטיבות של חופש בפילוסופיה הודית
  The Concept of Freedom in Indian Philosophy  
0618-3023-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1000-1400319אגילמןסמינר פרופ רוה דניאל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר מוקדש למושג החופש בפילוסופיה הודית קלאסית ועכשווית. נבנה פאזלים פילוסופיים העשויים מחתיכות שונות, פילוסופיות, ספרותיות ואפילו קולנועיות, במטרה לחשוף צדדים שונים של מושג החופש, מטפיזיים, אתיים, אסתטיים ופוליטיים. הפאזלים שלנו יתבססו על חומרים מתוך האופנישדות והמהאבהארטה, ספרות חדשה מאת סעאדת חסן מנטו וסלמן רושדי, ותיאוריה עכשווית מאת דאיה קרישנה, מוקונד לאט ואשיש ננדי.

תנאי קדם: מבוא לפילוסופיה הודית ולפחות שיעור אחד בפילוסופיה מזרחית

הסמינר יסתיים בהגשת עבודה סמינריונית או רפרט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 22.09.2019.

Course description

This seminar deals with the notion of freedom in classical and contemporary Indian philosophies. We will ensemble philosophical puzzles, made of different pieces, philosophical, literary and even cinematic, to reveal different aspects of freedom – metaphysical, ethical, aesthetic and even political. Our puzzles draw on materials from the Upaniṣads and the Mahābhārata, literary chapters by Saadat Hasan Manto and Salman Rushdie, and contemporary theory by Daya Krishna, Mukund Lath and Ashis Nandy.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1