חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  Dangers to Knowledge: Everyday Skepticism
  Dangers to Knowledge: Everyday Skepticism                                                            
0618-3022-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1600-2000362אגילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר קובץ' דוד
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סכנות לידע: סקפטיציסם יום יומי

טענות ספקניות קלאסיות מתארות מקרים חמורים אך יחסית רחוקים מעינייני היומיום שלנו ולכן נראים כאפשרויות מופלגות: שדים רשעים,חיים בתוך חלום , מוחות בתוך מכל, וכו’. בניגוד לסוג הטענות הקלאסי, פילוסופים עכשויים העלו דאגות סקפטיות על סמך מקרים שבאמת קיימים ושמאיימים על הידע שלנו עתה וכאן. בשיעור הזה, נסקור מספר מהדאגות הסקפטיות המודרניות האלה, כולל טענות חושפות אבולוציוניות נגד אמונות מוסריות, טענות “גישה“ סיבתיות נגד קיומם של מספרים, טענות תפיסתיות נגד עצמים רגילים ותכונותיהם, וטענות ממחלוקות בין מומחים נגד כמה דברים אחרים. גם נכסה את היחס בין טענות ספקניות מודרניות לטענות ספקניות קלאסיות, כמו גם את השלכות הטענות המודרניות על הגבולות של ידע פילוסופי.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 22.09.2019.

Course description

Classic skeptical arguments describe scenarios which, though serious, are somewhat removed from our everyday concerns and therefore look like distant possibilities: evil demons, life-long dreaming, brains in the vat, and so on. By contrast, contemporary philosophers have been raising skeptical concerns on the basis of situations that actually obtain and which threaten our knowledge here and now. In this class, we will survey a number of these modern-wave skeptical concerns, including evolutionary debunking arguments against our ethical beliefs, causal “access” arguments against numbers, perceptual debunking arguments against ordinary objects and their properties, and arguments from expert disagreement against a number of other things. We will also cover the relation between the modern and the classic skeptical arguments, as well as the implications of modern skeptical arguments for the limits of philosophical knowledge.

Pre-requisites: any class in metaphysics, epistemology, philosophy of language, or history of philosophy classes relevant to these (e.g. Early Modern or Kant). If in doubt, consult me.

Assessment: a final paper

Grade components: 65% final paper, 35% class attendance participation.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת