חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אריסטו על התהוות החיים
  Aristotle On the Generation of Life  
0618-3020-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1000-1200362אגילמןסמינר פרופ הררי אורנה
סמ'  ב'1000-1200362אגילמןסמינר
פרופ יבלונקה חוה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יעסוק בסוגיות פילוסופיות שנוגעות להתהוות החיים הנידונות בחיבור של אריסטו "על התהוות בעלי החיים" ובגישות ניאו-אריסטוטליות בנות זמנינו לסוגיות אלה. נתמקד בתפיסת הסיבתיות שעומדת בבסיס התאוריה של אריסטו על התהוות העובר, נעמוד על ההיבטים התכליתניים והמכניסטיים שלה ונבחן האם וכיצד המודל הסיבתי שמציע אריסטו מצליח להבטיח את רציפותו והצלחתו של תהליך ביולוגי מורכב זה. שאלות רחבות אלה יהוו בסיס לדיון בשאלות נוספות שהגישה האריסטוטלית מעוררת, כמו הורשת תכונות של שני ההורים לעובר, באיזה שלב בתהליך מתפתח כושר החישה והתרומה של המודל התכליתני להסבר תהליכים אלה.

דרישות:

נוכחות מלאה וקריאה שוטפת של המקורות.

הגשת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט לפי בחירת התלמיד

ציון הקורס יקבע על-פי ציון העבודה.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 22.09.2019.

Course description

This seminar is devoted to an examination of philosophical questions regarding the generation of life that arise from Aristotle’s Generation of Animals and to an exploration of contemporary neo-Aristotelian approaches to these issues. Our focus will be the conception of causality that underlies Aristotle’s theory of the formation of the embryo, particularly whether and how its teleological and mechanistic facets satisfactorily explain the continuity of this complex biological process. On the basis of these broad questions, we examine issues discussed in neo-Aristotelian literature – ancient and contemporary – such as heredity, the development of a conscious organism, and the role of the teleological model for the explanation of these processes.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1