חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו - שיעור יסוד
  Greek Philosophy After Aristotle  
0618-2882-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-1800306 גילמןשיעור פרופ הררי אורנה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מציע סקירה של הפילוסופיה היוונית בתקופה ההלניסטית. נבחן את אונטולוגיה,  לוגיקה, אפיסטמולוגיה, הפיסיקה והאתיקה של האסכולות ההלניסטיות השונות: סטואה, אפיקוראים, וספקנות. נבחן את השינויים המושגיים שהובילו לניסוח שאלות שעומדות עד היום במרכז הדיון הפילוסופי, למשל אפשרות הידיעה, טיבם של הנפש והשכל, רגשות, אושר, ודרך חיים מוסרית.

דרישות: נוכחות וקריאה שוטפת של המקורות.

מטלת סיום: בחינת בית

הציון הסופי זהה לציון הבחינה. 

Course description

The course offers a survey of the views developed by the Hellenistic philosophical schools: the skeptics, the Stoics and the Epicureans. We examine the conceptual changes that ultimately lead to the formulation of the philosophical questions that occupy a central place in contemporary discussions, for example, the possibility of secure knowledge, the status of the soul and mind, emotions, happiness and a moral way of life.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1