חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שיעור יסוד: מטפיזיקה - מושגי יסוד
  Metaphysics: Basic Concepts  
0618-2773-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400280 גילמןשיעור ד"ר סנדרוביץ ירון
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מאז ימי קדם הייתה המטאפיזיקה אחד מתחומי הדיון הפילוסופים העיקריים אם לא המרכזי שבהם. בראשיתה של המאה ה20 סברו פילוסופים מרכזיים מאסכולות שונות שהמטאפיזיקה היא תחום דיון עקר שעתיד לחלוף מן העולם. והנה, בסופה המאה ה20 ובראשיתה של המאה ה21, חלה התחדשות רחבת היקף ורבת פנים של המטאפיזיקה כתחום פילוסופי יצירתי ומתפתח. מחדשיה של המטאפיזיקה מקפידים לשמור על הזיקה לתורות העבר. עם זאת, הם מדגישים את הקשר שבין סוגיות פילוסופיות קלאסיות ולבין המדעיים הרלוונטיים ובמיוחד את הקשר שבין סוגיות מתחומה של הלוגיקה ומטאפיזיקה.

שיעור ותרגיל זה הם מבוא מתקדם מטאפיזיקה בת זמננו ולכמה מהשאלות העיקריות שנידונות בה. נדון בין השאר במחלוקת שבין הנומינאליסטים והריאליסטים לגבי קיומם של כוללים, במושג העצם, במושגי הזהות והשינוי, מגוון הגישות לטיפול במושג הזמן ושאלות דומות. במהלכו  תודגש הרלוונטיות של הקושיות המטאפיזיות שידונו בו לכמה מהסוגיות העיקריות שנידונות בפילוסופיה של הנפש ובתחומי דיון פילוסופים אחרים.

השיעור יסתיים בבחינת בית. ציון הקורס הוא ציון הבחינה.

Course description

Since early antiquity metaphysics was one of the main areas of philosophical inquiry. In the early days of the 20th century many philosophers considered it to be a useless field of investigation that should be overcome and replaced by other philosophical disciplines. Yet in the last part of the 20th century metaphysics was revived and regained its vital place in the philosophical filed of inquiry. The revival of metaphysics is connected to the past theories, and yet the philosophers that practice it underline the links between the metaphysical issues to questions related to the exact and the empirical sciences. 

This course is an advanced introduction to current metaphysics, to its methodology and to some of the main issues dealt in it. We will examine the controversy regarding the existence of universals, the concept of substance, identity and change, time and becoming and related issues. Throughout this course attention will be given to the relevance of the topics discussed in it to a variety of questions related to philosophy of mind and other branches of philosophy.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1