חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שיעור יסוד - פילוסופיה דרך פרדוקסים
  Philosophy Through Paradoxes  
0618-2582-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1400-1600305 גילמןשיעור פרופ וינטראוב רות
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

נבחן מספר סוגיות מרכזיות בפילוסופיה דרך פרדוקסים. נדגים בכך את הטענה שפרדוקסים אינם רק שעשוע או קוריוז אינטלקטואלי; כל פרדוקס רציני מצביע על בעיה פילוסופית עמוקה ומאפשר דיון בה באופן חי. הסוגיות שנבחן הן: ספקנות, דילמת האסיר, הרציונליות של הצבעה בבחירות, החידה החדשה של האינדוקציה, המטפיזיקה והראציונליות של רגשות, דטרמיניזם וחופש רצון, אפשרות ההונאה העצמית, עמימות.

דרישות מקדימות: רצוי מאוד קורס מבוא בלוגיקה.

מטלת הקורס: בחינת כיתה (משקל בציון 70%) והגשת שני תרגילים (משקל בציון 30%).

Course description

We will examine some central philosophical questions by studying paradoxes. This will demonstrate that paradoxes aren’t just an intellectual curiosity; that every serious paradox points to a deep philosophical problem, and provides an opportunity for a stimulating engagement with it. We will consider the following issues: scepticism, the prisoner’s dilemma, the rationality of voting, the new riddle of induction, the metaphysics and rationality of emotions, determinism and free will, the possibility of self-deception, vagueness.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1