חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שיעור יסוד - ביקורת הדת בהגות של פרויד
  Freud's Critique of Religion  
0618-2550-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1000-1200279 גילמןשיעור פרופ טאובר צבי
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

            "עוד מימי קדם יצר האדם לעצמו תפישת-אידאל של כוח כל-יכול ויודע-כל, אידאל שגילמו באליו. ואלים אלה, האדם יִחס להם כל מה שנראה לו כשרוי מעבר לגדר-ההישג למשאלותיו – או כל מה שהיה לו בגדר אסור. משום כך רשאים אנו לומר, כי אלים אלה היו אידאלים-של-תרבות. עתה התקרב האדם מאוד להשגת האידאל – כמעט נעשה אל הוא בעצמו! [...] יכול אתה לומר, כי נעשה האדם מין אל-של-תותבות..." (ז.פרויד, האי-נחת שבתרבות).

מטרת הקורס: הכרת תפישת הדת וביקורת הדת בהגות של פרויד, על רקע יסודות תורת-היצרים והעקרונות המטא-פסיכולוגיים שלו.

נושאי הקורס: הציוויליזאציה לפי פרויד; הדת כתרבות; הלהקה הקמאית, הרג האב הקדמון וקונפליקט אידיפוס; מאגיה-דת-מדע; הדת כנוירוזה; הדת כאשליה של התרבות; פרדוקס המצפון; יחסי ארוס-מוות; המונותאיזם (יהודי ונוצרי); משה וישוע; ביקורת הדת; תחליפי-דת.

אופן הלימוד: הרצאות מבוא, קריאה מודרכת, דיון בכיתה.

ספרות ראשונית: החיבור "טוטם וטאבו", ב- כתבי זיגמונד פרויד; הוצ' דביר, כרך 3 (במהדורות החדשות מכונה הכרך כולו "טוטם וטאבו"). המאמרים: "עתידה של אשליה" ו"תרבות בלא נחת", ב- כתבי זיגמונד פרויד, כרך 5 (במהדורות החדשות מכונה הכרך כולו "תרבות בלא נחת"). "משה האיש ואמונת היחוד" [משה והמונותאיזם], הוצ' דביר, 1978. כמה מהחיבורים האלה יצאו לאור בתרגומים חדשים ע"י הוצ' רסלינג. רשימה של ספרות משנית תחולק לתלמידים בתחילת הקורס.

מטלת סיום הקורס: בחינת-כיתה (מלוא הציון).

Course description

Course Objectives: Introducing Freud’s concept and critique of religion on the background of his Theory of Instincts and meta-psychological principles.

Course Topics: Freud’s concept of civilization; religion as culture; the Primal-Horde, the killing of the Primal-Father and Oedipus-Complex; magic-religion-science; religion as neurosis; religion as an illusion of culture; the paradox of the conscience; the relations between Eros and the Death-Instinct; Jewish and Christian Monotheism, Moses and Jesus; the critique of religion; religion substitute.

Method of Teaching: Lectures, guided reading and classroom discussion.

Literature: Freud’s Totem and Taboo, The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, Moses and Monotheism. Secondary bibliography will be distributed at the beginning of the semester.

Student Assignment: A classroom-exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1