חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פילוסופיה של השפה - שעור המשך
  Advanced Course in the Philosophy of Language  
0618-2401-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-1800278 גילמןשיעור ד"ר מטר ענת
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור ממשיך את הסקירה ההיסטורית של תפישות שפה במאה העשרים ומעלה דיון, מזוויות שונות, ביחסים בין מושגי המשמעות והאמת כפי שהם עולים במספר שיטות פילוסופיות וכן בקשר בין אלה לבין עמדות יסוד באשר למהות הפילוסופיה, תנאי האפשרות שלה וגבולותיה. נפתח את הסמסטר בפילוסופים החשובים של מחצית המאה: לודוויג ויטגנשטיין, ו. ו.א. קווין וג'ון אוסטין; נמשיך דרך הצגת קווי הדמיון והשוני בין שני פילוסופים שהיו פעילים בעיקר בשנות השבעים והשמונים – מייקל דאמט ודונלד דווידסון; נקפוץ לאחור, לסטרוקטורליזם של פרדיננד דה-סוסיר, כדי לסיים את הסמסטר בהצגת הגותו הפוסט-סטרוקטורליסטית של ז'אק דרידה.

סילבוס מפורט לפי שבועות, רשימות ביבליוגרפיות וחומר סרוק יועלו על אתר הקורס לקראת תחילת שנה"ל ובמהלך הסמסטר.

השיעור יסתיים במבחן בית.

דרישת קדם: מבוא לפילוסופיה של השפה.

Course description

Continuing the historical overview of conceptions of language in the 20th century, this course revolves around the relations between philosophical attitudes towards truth and meaning and fundamental ideas of the essence of philosophy, its conditions of possibility and its limits. The term opens with three philosophers whose main body of work was written around the 1940s and 1950s – the Later Wittgenstein, W.V.O. Quine and John Austin; it continues by presenting a comparison between two philosophers whose main contributions were written in the 1970s and 1980s – Donald Davidson and M.A.E. Dummett; we shall then divert for a brief encounter with Ferdinand de Saussure’s structuralism, in order to finish the term with Jacques Derrida’ post-structuralist conception of language.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1