חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך
  Metaphysics and Epistemology Ii  
0618-2350-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1400-1600280 גילמןשיעור פרופ וינטראוב רות
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור יעסוק בהבהרת שני תחומים מרכזיים אלה בפילוסופיה, יחסי הגומלין וההבדלים ביניהם. נתמקד לצורך זה במספר סוגיות חשובות, שיבחנו משתי נקודות הראות הללו, המטפיזית והאפיסטמולוגית: אמת, רציונליות, סיבתיות, אידיאליזם, אלוהים, הנפש, דטרמיניזם וחופש רצון, פטליזם.

מטלת הקורס: בחינה בחומר פתוח והגשת לפחות שני תרגילים בזמן (עד תחילת השיעור הרלוונטי) במהלך הסמסטר.

Course description

The course will explore these two central areas in philosophy, illustrate the differences between them and the ways they are related. It will be structured around some central philosophical issues - truth, rationality, causality, Idealism, God, the mind, determinism and free will, fatalism - which will be examined from these two perspectives - the metaphysical and the epistemological.

There will be an end of term exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1