חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פילוסופיה הודית - שיעור המשך
  Introduction to Indian Philosophy Ii  
0618-2223-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1000-1200278 גילמןשיעור ד"ר צהר רועי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור מציג את מבני העומק של המחשבה הפילוסופית בהודו, וזאת דרך סקירת עמדותיהן של האסכולות הפילוסופיות המרכזיות בהודו ביחס לפולמוסים בתורת ההכרה, המטאפיזיקה, הפילוסופיה של הנפש ושל הלשון.

בין השאר נעסוק באפשרותה ותיקופה של ידיעה למול ספקנות טוטאלית,  בשאלות אודות אפשרות קיומו של "אני " מתמשך ובעל זהות מובחנת, במעמדו וקיומו של עולם חיצון, ובשאלת משמעותו של הסבל האנושי, כפי שנדונו במשנתן של אסכולות פילוסופיות כגון הניאיא, המיממסה, הסאנקהיה והאדוַיטה-ודאנטה, ובאסכולות המדהמיקה והיוגצ'ארה הבודהיסטיות.

דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו (במקרים מיוחדים תתכן השתתפות בקורס ללא המבוא, באישור המרצה)

דרישות הקורס: קריאה משיעור לשיעור, השתתפות פעילה וחובת נוכחות, בחינת בית מסכמת.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1