חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  קריאה מודרכת: המאה התשע-עשרה
  Guided Reading: Nineteenth Century Philosophy (Kant, Hegel, Nietzsche)  
0618-2201-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1000-1200101 כיתות דן דודתרגיל מר יאירי רגב
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בתרגיל, הצמוד לשיעור המבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה, תיערך קריאה דקדקנית בטקסטים משל קאנט, הגל, מארקס וניטשה. הטקסטים הנלמדים בשיעור זה מלווים את שיעור המבוא לפילוסופיה של המאה התשע-עשרה אבל אינם חופפים לטקסטים הנלמדים בשיעור. הסטודנטים יתבקשו להגיש מספר מטלות כתיבה לאורך הסמסטר ועליהן יתבסס הציון הסופי.

דרישות הקורס: נוכחות חובה  (יותרו עד שני חיסורים). כתיבת מספר עבודות קצרות לאורך הסמסטר.

 מרכיבי הציון: 33% מטלת כתיבה ראשונה; 33% מטלת כתיבה שניה; 34% מטלת כתיבה שלישית.

Course description

The tutorial to the "introduction to nineteenth century philosophy” course, will be devoted to close readings in Kant, Hegel, Marx and Nietzsche. Students taking this class are require to sign up the course "Introduction to nineteenth-century philosophy." Students will be required to participate in classes and write several short papers during the semester.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1