חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
  Introduction to the Philosophy of the 19th Century  
0618-2200-02
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1600-1800003 כיתות דן דודשיעור ד"ר פרבר עילית
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור ממשיך את הסקירה ההיסטורית שניתנה ב"מבוא לפילוסופיה חדשה". נפתח את דיוננו בהצגת הגותו של קאנט כמסיימת תקופה ופותחת תקופה חדשה. במהלך הסמסטר נדון בבני-דורו של קאנט ומבקריו (הרדר), האידיאליזם הגרמני (היגל), התגובות הרומנטיות והמטריאליסטיות להיגל (בפרט, זו של מרקס), ולבסוף, התפיסה האסתטית וביקורת הדת של ניטשה. לאורך כל הסמסטר נדון בשאלת אפשרותה, גבולותיה ואופייה של הפילוסופיה במאה התשע-עשרה, ונתמקד בקשר שבין פילוסופיה והיסטוריה.

 

Course description

This class continues the historical overview presented in the “Introduction to Modern Philosophy”. We will open our discussion with a presentation of Kant, as a crucial point ending the eighteenth century and opening up the philosophical problems at stake in the nineteenth century. We will then discuss Kant’s contemporaries and critics (Herder), German Idealism (Hegel), Romantic and Materialistic responses to Kant (especially Marx), and finally, Nietzsche’s aesthetics and critique of religion. We will focus, throughout the semester, on the possibility, borders and nature of philosophy, while concentrating on the relationship between philosophy and history..

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1