חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שיעור יסוד - חיי המעש: פילוסופית הפעולה של חנה ארנדט
  Vita Activa: Hannah Arendt's Philosophy of Action  
0618-2137-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1000-1200305 גילמןשיעור ד"ר יצחקי עלמה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בספרה המצב האנושי טוענת חנה ארנדט באופן נועז כי ״את חלק הארי של הפילוסופיה הפוליטית מאז אפלטון ניתן לפרש בנקלה כניסיונות שונים [...] להימלט מהפוליטי בכללותו״. מנקודת המבט של הפילוסוף, הפוליטיקה נתפסה על פי רוב כאמצעי להשליט סדר בענייני העולם על מנת לפנות מקום לחיים של הגות. בהתאם, הפילוסופיה הפוליטית התמקדה במושגי השלטון והריבונות תחת שתעסוק ״בשיתוף במילים ומעשים״ בין רבים שהוא, עבור ארנדט, לב ליבו של הפוליטי. ארנדט מבקשת להחיות את ההשקפה ה״קדם-פילוסופית״, כלשונה, המוצאת בפעולה הפוליטית את הטעם והמשמעות לחיי אדם. לשם כך היא לוקחת על עצמה חקירה שיטתית, פנומנולוגית והיסטורית, של תחום חיי המעש והקטגוריות המגדירות אותו, מתוך ניסיון לאפיין את הפעולה הפוליטית בייחודיותה, ולהבדילה מצורות אחרות של עשיה.

במסגרת הקורס נבחן באופן ביקורתי פרקים מרכזיים מתוך המצב האנושי, תוך הצגת ההקשר הרחב של הגותה של ארנדט ויחסה למסורת הפילוסופית. נחקור את ההבחנות המושגיות המרכזיות המדריכות את מחשבתה: החלוקה בין הפרטי לציבורי, בין החברתי לפוליטי, ובין סדרים שונים של עשיה (עבודה, מלאכה ופעולה). נכיר את ההתנגדויות והמחלוקות שתזות אלו מעוררות, ונעמוד על הרלוונטיות שלהן למחשבה פוליטית עכשווית.

דרישות קדם: אין

דרישות הקורס: נוכחות פעילה בשיעור, קריאה משבוע לשבוע והגשת שתי מטלות קריאה לאורך הסמסטר, מבחן בית בסוף הקורס. 

Course description

In The Human Condition, Hannah Arendt boldly claims that “the greater part of political philosophy since Plato could easily be interpreted as various attempts to find […] ways for an escape from politics altogether.” Politics was perceived for the most parts as a means for bringing order into the uncertain realm of human affairs so as to make room for a life of contemplation. Accordingly, philosophy has construed political action in terms of rule and sovereignty, rather than the “sharing of words and deeds” among plural actors. Arendt seeks to revive the “pre-philosophical” understanding, as she puts it, which finds in political action the meaning and worthiness of human lives. To this end, she undertakes a phenomenological and historical investigation of the life of activity (vita activa) and its underlying categories, while attempting to discern political action in its singularity.

The course will be dedicated to a critical examination of central theses from The Human Condition, while placing them in the broader context of Arendt’s thought and her relation to the philosophical tradition. We shall study the major conceptual distinctions informing her writing: the division between the social and the political, the private and the public, and between different realms of activity (labor, work and action). We will review the objections and controversies surrounding these theses, and appreciate their relevance to contemporary political thought.

There are no prerequisites for the course.                                                                                 

Course requirements: active participation, two short response papers, final take-home exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1