חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שיעור יסוד - הפילוסופיה בימי הביניים: זרמים מרכזיים וסוגיות נבחרות
  Medieval Philosophy: Main Trends and Problems  
0618-2111-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1000-1200305 גילמןשיעור פרופ שורץ יוסף
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעקוב אחר האופן שבו הפכה המחשבה הפילוסופית היוונית כבר בשלהי העת העתיקה, ועוד יותר במעבר לימי הביניים, למחשבה רב לשונית ורב תרבותית. נראה כיצד לא ניתן להפריד בתקופה זו בין מבנים מופשטים של מחשבה (פילוסופית, תיאולוגית, מדעית) לבין נורמות של עשייה (פוליטית, דתית, חברתית). נעקוב אחר המבנים הדינמיים של הידע בתוך מעברים בין תרבותיים, בסיטואציה מתמדת של מחלוקת, ומתוך פיתוח שיטתי של מגוון כלים פרשניים ביחס לטקסטים מכוננים. הקורס יתמקד בעיקר בהתפתחות המחשבה האירופית שהניחה את היסודות למחשבת הרנסנס, ההומניזם, הרפורמציה והמהפכה המדעית, אבל לא נתעלם מנקודות הממשק עם התרבויות המקבילות (יוונית-ביזנטית, ערבית ועברית). לצד המבנים ההיסטוריים נתוודע לביוגרפיות אינטלקטואליות של דמויות נבחרות ולחלק מהסוגיות שנדונו שוב ושוב בספרות התקופה.

דרישות הקורס:
נוכחות חובה (לא יותר משלושה חיסורים). במהלך הסמסטר יחולקו שלוש מטלות קצרות שחובה לענות על שתיים מתוכן. כמו כן תתקיים עבודת סיום.

מרכיבי ציון הקורס:
2 מטלות = 40%
עבודת סיום = 60%

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1