חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שיעור יסוד: סוגיות עכשוויות בתודעה וקוגניציה
  Contemporary Debates in Consciousness and Cognition  
0618-2090-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1000-1200304 גילמןשיעור ד"ר לוי יאיר
ד"ר מודריק-דנן ליעד
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס יידונו סוגיות נבחרות מחזית המחקר בפסיכולוגיה ובפילוסופיה (מתוך זווית בין תחומית עמוקה) בתחומי חקר התודעה והקוגניציה. במוקד כל מפגש יעמוד טקסט מרכזי אחד מתוך רשימה שהרכיבו מורי הקורס. במפגש הראשון יוצגו הנושאים והמאמרים, ולאחר מכן יוקדש כל מפגש להצגת המאמר על ידי תלמידי הקורס ולדיון פתוח. הקורס מתאים לתלמידי המסלול בחקר התודעה והקוגניציה, אך פתוח גם לסטודנטים בחוג לפילוסופיה ובחוג לפסיכולוגיה אשר עומדים בתנאי הקדם.

תנאי קדם:

לתלמידי פילוסופיה: ׳מבוא ללוגיקה׳; ואחד לפחות מתוך: ׳מבוא לתורת ההכרה ומטאפיסיקה׳; או ׳פילוסופיה של הנפש׳; או ׳בעיית התודעה: היבטים פילוסופים ומדעיים׳; או ׳חידת התודעה: היבטים אפיסטמיים ואונטולוגיים׳; או ׳מושג הנפש בתקופתנו׳.

לתלמידי פסיכולוגיה: ׳מבוא לפסיכולוגיה׳ ו-׳פסיכולוגיה פיזיולוגית׳.

דרישות הקורס: נוכחות, קריאה שבועית של החומר, השתתפות פעילה, הצגת מאמר בכיתה.

הרכב הציון: 100% הצגת המאמר.

Course description

We will discuss a range of cutting edge debates in the interdisciplinary study of consciousness and cognition within Philosophy and Psychology. Each session will be devoted to a central recent article from a list compiled by the course instructors. The first session will provide an overview of the topics and the literature, after which students will choose an article to present and discuss in class. The course is aimed for students in the programme for the study of consciousness and cognition, but students from Philosophy and Psychology who meet the entry requirements are equally welcome to attend.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1