חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שיעור יסוד - לייבניץ: בין מטאפיסיקה לאתיקה
  Leibniz: Between Metaphysics and Ethics  
0618-2066-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1200-1400280 גילמןשיעור ד"ר נעמן נועה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הפילוסופיה של לייבניץ עוסקת במגוון רחב של תחומים, הנתפסים על ידו כפרספקטיבות שונות על ההוויה המשקפות זו את זו ביחס הרמוני. בשיעור זה נדון בתחומיה השונים של הגות לייבניץ עם דגש מיוחד על היחס המעניין בין כתביו המטאפיסיים למחשבתו האתית. יחס זה ייבחן אגב דיון בבעיית הטעות והרוע, רעיון הביטוי או השיקוף (expression), היחס לאחר, אלטרואיזם ואגואיזם, מוסר ואמפתיה, מקומן של רגשות בתחום המוסר, הקשר בין אהבה לצדק, אפשרותו של חופש אנושי, והיחסים בין הנפש לגוף.

התלמידים יתבקשו לקרוא חלקים נבחרים מכתבי לייבניץ ומספר טקסטים פרשניים.

תנאי להשתתפות בקורס: מבוא לפילוסופיה חדשה.

דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאה שבועית של טקסטים, והגשת שתי תגובות כתובות במהלך הסמסטר.

מטלת סיום: בחינת בית.

Course description

This course will introduce students to central themes in the philosophy of Leibniz, with a special emphasis on the intimate relations between his metaphysics and his ethics. Students will become acquainted with a variety of themes in Leibniz’s thinking, with a focus on issues such as, for example, human freedom, the problem of error and evil, the principle of expression, self-other relations, altruism vs. egoism, empathy, the role of emotions in morality, and the relation of justice to love.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1