חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לפילוסופיה של הדת
  Introduction to the Philosophy of Religion I                                                         
0618-1016-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400223גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר ורבין נחמה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

האם אלוהים קיים? האם ניתן להוכיח באמצעים פילוסופים שהוא קיים או שאינו קיים? בקורס זה נעסוק בתשובות שונות לשאלות אלה החל מימי הביניים ועד המאה ה-21. נתבונן בטיעונים שונים לקיום האל, כגון בטיעוניהם של אנסלמוס, של תומס אקווינס ושל פיילי. נתבונן בשלל טיעונים לאי-קיום האל, כגון טיעונים לחוסר הקוהרנטיות של השיח הדתי, וטיעוני צדיק ורע לו. כמו כן, נתבונן בפילוסופים ובתיאולוגים הדוחים מכל וכל את הניסיון להציג טיעונים פילוסופים התומכים באמיתותה של האמונה הדתית, כגון קירקגור, בארת וישעיהו ליבוביץ. הללו רואים באמונה הדתית מחויבות ראשונית לאל או לצורת חיים מסוימת, אשר אינה נשענת על היגדים עובדתיים הניתנים לבחינה רציונלית.

קבלת קרדיט על קורס זה מותנית בבחינה. ציון הקורס מורכב מציון הבחינה.

Course description

Does God exist? Can one prove by means of a philosophical argument that He exists? In this course, we will examine different responses to these questions, from the 11th century to the 21st century. We will examine different arguments for God’s existence, e.g., Anselm’s Aquinas’s, and Paley’s arguments. We will examine various arguments for God’s non-existence, e.g., arguments to the incoherence of religious discourse and arguments based on the reality of evil. We will also examine various philosophers and theologians who reject the very attempt to devise philosophical arguments for God’s existence, e.g., Kierkegaard, Barth and Yeshayahu Leibowitz.

Credit for this course requires taking an exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת