חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  זוהר למתקדמים - (חלק א')
  Reading the Zohar-A Course for Advanced Students (a)  
0616-6003-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200103 רוזנברגשיעור פרופ מרוז רונית
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 

זוהר למתקדמים (א)

0616.6003.01            זוהר למתקדמים -  (חלק א')

Reading the Zohar –A Course for Advanced Students (a)

פרופ' רונית מרוז       סמ' א'       ד'         12-10                                                    שיעור

**תנאי קדם: הקורס זוהר למתחילים.

**ניתן להירשם לשני חלקי השיעור או לכל אחד בנפרד.

 

הזוהר הוא טקסט זר ואניגמאטי, והעיון בו גורר את קוראיו לקשת של תגובות –התפעלות, התנערות מוחלטת ממנו בטענה שהטקסט חסר פשר כשלעצמו' קריאה ריטואלית ושינון שאינם מנסים כלל להתמודד עם התכנים, וכמובן גם התמודדויות שונות עם תכניו. החוקרים ברחבי העולם משקיעים מאמצים רבים כדי לפענחו ולהראות את הראציונאל שבתוכו כמו גם את ערכיו הספרותיים והפיוטיים. הקורס שלנו יתאפיין בנסיון לנתח את הטקסט באמצעות ההצלבה של כמה מתודולוגיות שונות, הצלבה שתוביל לפענוח הפורה באופן המירבי – אידאיות, ספרותיות, פילולוגיות, קודיקולוגיות והסטוריות.

בקורס זה נקרא קטעים מחלקים שונים בזוהר כאשר החוט המקשר ביניהם יהיה לא רק התוכן אלא גם ההיבט המתודולוגי. למשל: מה הן השיטות באמצעותן אנו מפענחים הלכה למעשה את הרובד הסימבולי של קטע מסוים בזוהר? מהם המאפיינים הפואטיים של הטקסט? מה הם אופנייה של האינטרטקסטואליות בזוהר? כיצד מבחינים בין סגנונות שונים של טקסט?

בחלק א של הקורס (סמסטר א) נתמקד בהשוואה בין כמה דרשות מרהיבות ובפרט בהקדמת הזוהר. כך למשל נשווה בין הדרשה הפותחת את הקדמת הזוהר (ועוסקת בשכינה כשושנה) לבין הדרשה הפותחת את פרשת בראשית (ועוסקת בבריאת הספירות, 'מאמר בריש הורמנותא'). האם הן מציגות את טיעוניהן השונים באותה דרך? האם הן שייכות לאותו רובד ספרותי?

בחלק ב של הקורס (סמסטר ב) נתמקד ביחסים הפנימיים בין טקסטים שונים בזוהר – כיצד סיפור או דרשה עושים שימוש בחומרים זוהריים קדומים להם. כאן נעסוק במיוחד בסיפור היפה – 'רב מתיבתא'.

נוכחות חובה. מטלת סיום: עבודה.

Course description

The Zohar is an unusual and enigmatic text, and perusing it leads the reader to a whole spectrum of reactions; from total disavowal of it after declaring it to be meaningless to a ritualistic reading and memorization of it which makes no effort to deal with the actual content of the text.  Researchers throughout the world invest great efforts to decipher the Zohar’s inner rational as well as its literary and poetical values.  To this end they employ a variety of literary, philological, codicological, historical and other methodologies.  Thus we shall examine several Zoharic texts in light of a variety of methods in order to gain the most fruitful understanding. We will ask such questions as – what methods should we use when we actually decipher the symbolic layer?  What are the modes of intertextuality in the Zohar? and so forth.

In light of such considerations we will delve in the first semester (course a) into the comparison of different homilies; we will compare, for example, the art of writing detected in the homily on the Rose (at the beginning of Hakdamat HaZohar) with that of the homily about the creation of the Sefirot (beginning of Genesis). On the second semester (course b) we will examine the inner relations of different homilies and stories in the Zohar. Here we will pay special attention to the marvelous story of "Rav Metivta"

 

Course requirements: regular attendance in classes and writing a paper. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1