חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  קומראן: האתר, הספרים, ההגות; הלכה ומבנה
  Qumran: the Place, the People and the Law and Structure  
0616-6001-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1800-2000102 רוזנברגשיעור ד"ר מאך מיכאל
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בכל השאלות הקשורות לאחד הממצאים החשובים ביותר במאה ה-20: מעל 800 חלקי חיבורים שנמצאו מסביב לתל קומראן. מה כלול בטכסטים? האם מדובר בקוצה אחת או שמא בכמה קבוצות? במה שונים אנשי קומראן בהגותם משאר הקבוצות ביהדות הבית השני? ועוד.

Course description

 This class will deal with the most important finding (reg. Judaism) of the 20th century: The over 800 texts found around Tel Qumran. What precisely do they contain? Who wrote them? Are they the product of one group or more – and if so what kind of groups? The Essenes as suggested mostly? What theological sociological and other ideas are uttered in these scrolls? Etc.

Introduction; The ‘Community’, its structure and spiritual world; Qumran Law and the Relations to Later Rabbinic Literature; The ‘Teacher of Righteousness’; Calendar; The Priests

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת