חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מסכת גויים: בבלי וירושלמי עבודה זרה
  Tractate Goyim : the Bavli and Yerushalmi on Idolatry  
0616-4232-01
מדעי הרוח
סמ'  א'0800-1200206 רוזנברגסמינר פרופ נעם ורד
פרופ רוזן צבי ישי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בקורס זה נלמד סוגיות נבחרות במסכת עבודה זרה בשני התלמודים. הקורס בנוי במתכונת בית מדרשית: הקדמה שלאחריה לימוד מונחה בחברותות, ואז שיעור מסכם. עניינו של השיעור כפול: מתודולוגי ותמטי. ברמה המתודולוגית נלמד להשוות את סוגיות הבבלי והירושלמי. ברמה התמטית נבחן שאלות של אוניברסליזם ופרטיקולריזם ושל יחס לאחר בספרות חז״ל. מסכת עבודה זרה היא מפתח קריטי לשאלות אלה שכן שם אנו מגלים לראשונה הן טיפול מפורט בשאלות והן המשגה של הבעיה עצמה. ענייננו בהתאם לכך אינו רק בחשיפת המסרים העולים מן הסוגיות אלא בעצם ההמשגה של יחסי האחר הדתי, האתני והלאומי.

**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א

Course description

In this course we will study selected sugyot from tractate Avoda-Zara in the two Talmudim. The course is structured in a special format: an introductory hour, followed by a guided study in small groups and then a concluding session. Its goal is double: methodological and thematic. In the first level we shall learn to compare Babylonian and Palestinian sugyot. In the second, thematic, level we will examine questions of universalism and particularism and of the attitude toward ethnic and religious Others in rabbinic literature.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1