חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שפינוזה על דת, אמונה תפילה וגאולה
  Spinoza's Critique of Religion  
0616-2421-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600105 רוזנברגשיעור ד"ר גובני יובל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

ביקורת הדת של שפינוזה היא אחד מן הפרויקטים המקיפים ביותר והיסודיים ביותר בפילוסופיה של העת החדשה. במרכזו של פרויקט זה שפינוזה מבקש לתקן באמצעות הביקורת הפילוסופית את מושג אלהים של המסורת התיאולוגית. שכן התקפתו החזיתית והנועזת של שפינוזה על מושג אלהים של התיאולוגיה לא הובילה אותו למסקנה שמושג אלהים כשלעצמו הוא מושג שקרי, וככזה יש לבטלו מכל וכל. להיפך, תגליתו של שפינוזה הייתה שמושג אלהים הוא אכן מושג אמיתי ובעל חשיבות עליונה אלא שעד אליו הוקנה למושג זה פשר שגוי ומסולף. ולכן, על מנת לתקן את המושג המסורתי של אלהים שפינוזה מבקש לזקקו מכל סיגיה של האמונה התפלה ולצקת אותו לתוך תבניתה של התבונה. הקורס יוקדש לקריאה באתיקה, ולקטעים מתוך המאמר התיאולוגי מדיני.

Course description

Spinoza's critique of religion ranks among the most thorough and most comprehensive projects of modern philosophy of religion. Even though Spinoza's critique of religion is aimed at monotheistic religions in general, it is the Jewish religion and its fundamental concepts (prophecy, chosenness, divine law, and revelation) upon which he focuses. Spinoza is always mindful of the Jewish tradition in which he was brought up; whether its ancient biblical version or its later rabbinical and philosophical versions. The object of the course is a careful study of Spinoza's polemics with Jewish tradition while focusing on its theological and political context. To that end, we will undertake a close reading of the Ethics and we will read excerpts from the Theological-Political Treatise.

  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1