חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  קריאה ב"ספר חובות הלבבות"
  Reading in "The Duties of the Heart"                                                                 
0616-2420-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400106רוזנברג- מדעי היהדותשיעור פרופ אפטרמן אדם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס נקרא בתרגום העברי של "כתאב אל הדאיה אלי פראיץ' אלקלוב"  كتاب الهداية الى فرائض القلوب (ספר חובות הלבבות) פרי עטו של בחיי בן יוסף אבן פקודה. התרגום העברי ממנו נקרא נערך על ידי יהודה אבן תיבון בשנת 1161. בקורס נעמוד על דרכו הרוחנית הייחודית של אבן פקודה. דרישות הקורס: נוכחות חובה והגשת עבודת סיום קורס.

Course description

Reading in "The Duties of the Heart" 

In the course we will read from the 1161 Hebrew translation by Yehudah ibn Tibon  of the classic spiritual and moral guide "Book of Direction to the Duties of the Heart (كتاب الهداية الى فرائض القلوب‎) by Bahya ibn Paquda. The course will analyze ibn Paquda's spiritual and moral path. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת