חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סדנת קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית
  Critical Reading and Academic Writing Workshop  
0616-2415-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400107 רוזנברגסדנה גב' ישראלי נועה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סדנה שמטרתה להנחיל כלי עבודה בסיסיים לקריאה ועיבוד של מקורות מחקריים מחד גיסא, ולכתיבת עבודות במתכונת אקדמית מאידך גיסא. בשיעורי הסדנה יושם הדגש על תרגול קריאה ביקורתית של מאמרים ומחקרים. בנוסף תכלול הסדנה מטלת כתיבה שבועית, לתרגול מיומנויות הכתיבה. נוכחות חובה.

Course description

The workshop aims to provide basic tools for reading primary and secondary sources on the one hand, and academic writing on the other. In the workshop we will emphasize the practice of critical reading of relevant texts. In addition, the workshop will include weekly writing assignments, in order to practice academic writing skills.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1