חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים (ב)
  Reading Talmudic Texts Workshop (Part B)   
0616-1021-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1800-2000 סדנה ד"ר ווזנר שי עקביא
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הסדנה מוקדשת ללימוד סוגיות נבחרות מהתלמוד הבבלי אשר עוסקות בהיבטים שונים של מחשבת חז"ל בהלכה, אגדה ובמשפט עברי. מתכונת הלימוד משלבת דרך לימוד מסורתית "בית מדרשית" עם לימוד אקדמי ביקורתי. בחלק הראשון של כל מפגש נלמד סוגיה מוגדרת בחבורות קטנות, כאשר בכל חבורה משתתפים גם תלמידים מתקדמים שיכולים להוביל את הלימוד. חלקו השני של המפגש מוקדש לשיעור/דיון מסכם על הסוגיה שנלמדה באותו מפגש. ההשתתפות בסדנה מתאימה גם לחסרי רקע תלמודי, ואמורה להקנות כלים ראשוניים להתמודדות עם לימוד טקסט תלמודי מהיבטיו השונים.
נוכחות חובה, מטלת סיום - עבודה.

רכיבי הציון: השתתפות פעילה במפגשים - 20%; עבודת סיום -80%

**שתי הסדנאות מתקיימות במרכז צימבליסטה.

Course description

The workshop is for the study of topics in the Babylonian Talmud which deal with aspects of Jewish law and lore 
The studies combine the traditional learning of the "beth midrash" with academic critical study. In the first part of each session we shall study a specific Talmudic text in small groups. The second part of the session is devoted to a lecture\debate to summarize the topic treated in the session. 
The workshop is suitable for students without a background of Talmudic studies, and it is intended to impart the primary skills to cope with the various aspects of Talmudic texts.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1