חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  כהן ובובר - קריאות בהגות יהודית מודרנית
  Cohen&buber  
0616-1018-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800205 רוזנברגתרגיל ד"ר פוגל ג'רמי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הערכים של הנאורות, ופיתוחם בהגות של פילוסופים אירופיים מרכזיים, יחד עם אפשרויות חסרות תקדים של אמנציפציה ותחילתו של עידן חילוני, הובילו לצורך עז לניסוח של סינתזה של היהדות והפילוסופיות וערכים של המודרנה. ברור אם כן שהפילוסופיה היהודית המודרנית לא יכלה שלא לעסוק ביצירת מסגרות אינטלקטואליות שיתגברו על המתח הנתפס בין היהדות למודרנה, ובפרט בין האופי האוניברסלי לכאורה של הערכים הנאורים של עידן התבונה לבין היבטים פרטיקולריים לכאורה במסורת היהודית. בסמסטר זה, נקרא בעיון רב פרקים בדת התבונה ממקורות היהדות של הרמן כהן, ונשוחח על הרעיונות הפילוסופיים והתאולוגיים העומדים בבסיס הגותו. כמו כן, נבחן איך באמצעות רעיונות אלה הוא שואף ליהדות שמשמרת את ייחודה הפרטיקולרי למען מטרה אוניברסלית. כמו כן, נקרא פרקים מתוך הגותו של מרטין בובר, נחשוב על הדרכים בהן רעיונותיו נובעים מהגותו של כהן מצד אחד, ועל החידוש המשמעותי שלו מצד שני. ננסה גם לחשוב על הדרך בה התמורות ההיסטוריות הדרמטיות אליהן בובר היה עד, השפיעו על טיב החזון האישי, הפרטיקולרי והאוניברסלי של הגותו.

נוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה

**לתלמידי החוג שני החלקים מהווים יחדיו את התרגיל הנלווה למבוא להגות יהודית מודרנית.

Course description

The rise of Enlightenment values, and their fervent development in the works of several major European philosophers, coupled with the prospect of an unprecedented emancipation of European Jewry and the dawn of secularism, led to an acute need for the formulation of a synthesis of Judaism and the philosophies and values of the modern era. Indeed, more specifically, it is clear that modern Jewish Philosophy could not but concern itself with trying to provide an intellectual framework that would harmonize the perceived universal nature of the values of the enlightened age of reason, with several prima facie particularistic aspects of the religious tradition it developed from. In this semester, we will read several chapters of  Cohen's The Religion of Reason out of the sources of Judaism, and discuss the philosophical and theological ideas at the heart of his thought. We will, furthermore, explore how through these ideas he aspired to a Judaism that maintains its particularity for universal purposes. Finally, we will read several texts by Martin Buber, and reflect on the ways these ideas rise from Cohen's work on the one hand, and are significantly innovative on the other. We will also think on how the dramatic historical events Buber witnessed, influenced the personal, particular and universal aspects of his thought.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1