חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שפינוזה ומנדלסון - קריאות בהגות יהודית מודרנית
  Spinoza Mendelssohn  
0616-1017-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800205 רוזנברגתרגיל ד"ר פוגל ג'רמי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הערכים של הנאורות, ופיתוחם בהגות של פילוסופים ארופיים מרכזיים, יחד עם אפשרויות חסרות תקדים של אמנציפציה ותחילתו של עידן חילוני, הובילו לצורך עז לניסוח של סינתזה של היהדות והפילוסופיות והערכים של המודרנה. ברור אם כן שהפילוסופיה היהודית המודרנית לא יכלה שלא לעסוק ביצירת מסגרות אינטלקטואליות שיתגברו על המתח הנתפס בין היהדות למודרנה, ובפרט בין האופי האוניברסלי לכאורה של הערכים הנאורים של עידן התבונה לבין הבטים פרטיקולריים לכאורה במסורת היהודית. בתרגיל זה, נקרא בעיון רב את ירושלים של משה מנדלסון, פרקים מתוך דת התבונה ממקורות היהדות של הרמן כהן, ומספר כתבים של מרטין בובר. ננסה להבין את הדרכים בהם שלושה הוגים אילו מנסים להתגבר על המתחים בין יהדות למודרנה ובין אוניברסליזם ופרטיקולריזם, ונחשוב על משמעות מאמציהם לזהויות יהודיות בנות ימינו.
נוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה.

Course description

The rise of Enlightenment values, and their fervent development in the works of several major European philosophers, coupled with the prospect of an unprecedented emancipation of European Jewry and the dawn of secularism, led to an acute need for the formulation of a synthesis of Judaism and the philosophies and values of the modern era. Indeed, more specifically, it is clear that modern Jewish Philosophy could not but concern itself with trying to provide an intellectual framework that would harmonize the perceived universal nature of the values of the enlightened age of reason, with several prima facie particularistic aspects of the religious tradition it developed from. In this course, we will engage in a thorough reading of Mendelssohn's Jerusalem, Cohen's The Religion of Reason out of the sources of Judaism and several texts by Martin Buber. We will focus on the way in which all three suggest to overcome the perceived dichotomies between Judaism and Modernity and between Universalism and Particularism, and reflect on the significance of their effort for contemporary Jewish identities.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1