חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הפילוסופיה של הרמב"ם: ת"נ למבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב
  The Philosophy of Moses Maimonides  
0616-1014-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200205 רוזנברגתרגיל פרופ לורברבוים מנחם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

  מטרת הקורס להעניק לתלמידים הבנה ראשונית של מבנה יצירותיו של הרמב"ם על רקע טקסטים יסודיים אחרים של ימיה"ב. השיעור יבקש לפתח מיומנויות קריאה  בחיבור פילוסופי ביניימי. מבחינת התכנים, השיעור יתמקד בקריאת פרקי מפתח של חיבורים העוסקים בהלכה, בפרשנות בפילוסופיה ובתיאולוגיה.

 נוכחות חובה- מטלת סיום - בחינת בית.

Course description

The class will impart basic skills in reading and analysing classic   medieval philosophical texts focusing on Maimonides' works. We will examine works in various genres: legal, hilosophical or theological  and commentaries.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת