חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא להגות יהודית מודרנית: משפינוזה ועד בובר
  Modern Jewish Philosophy: From Spinoza to Buber  
0616-1011-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600306 גילמןשיעור ד"ר גובני יובל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מוקדש לקריאה ודיון בכתביהם והגותם של פילוסופים יהודים בעת החדשה משפינוזה ועד בובר, ועוסק בשאלות כגון: כיצד התעצבה מחדש הבנתם העצמית של היהודים בעידן המודרני? מהם שורשיה הפילוסופיים של החילוניות היהודית? כיצד פילוסופים כמו קאנט, הגל ניטשה וקירקגור השפיעו על תפיסת היהדות של הוגים יהודיים? וכיצד תנאים היסטוריים ואינטלקטואליים שונים הניעו תובנות חברתיות ופוליטיות חדשות במרחב היהודי?

נוכחות חובה, מטלת סיום – עבודה

Course description

This course explores the thought of Jewish Philosophers in the Modern Era, from Spinoza to Buber, while engaging with questions such as: How did Jewish self-conceptions evolve in the Modern Era? What are the philosophical roots of Jewish Secularism? How did philosophers such as Kant, Hegel, Nietzsche and Kierkegaard influence Modern Jewish philosophers? And how did various historical and intellectual conditions lead to innovative political insights within Jewish culture?  

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1