חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות
  Introduction to Rabbinical Thought                                                                   
0616-1004-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200281גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ בוהק גדעון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מחשבת חז"ל צמחה מתוך התסיסה התרבותית של ימי הבית השני והשינויים המפליגים שחלו בעם היהודי בעקבות החורבן. בקורס זה נסקור את עיקרי משנתם של חז"ל בתחומים כגון הלכה ואגדה, היחס להיסטוריה, היחס לתרבויות זרות ולגויים, היחס לנשים, תפיסת האל, שכר ועונש, הכישוף והנס, משיחיות וגאולה, בחירת עם ישראל, מעמדם של חכמים, וכו'. חומר הקריאה יורכב ממקורות ראשוניים וממחקרים מודרניים. במהלך הקורס תהיינה עבודות סיכום קצרות, ובסופו מטלת כתיבה.

**לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים יחדיו את שיעור המבוא למחשבת חז”ל.

הנוכחות חובה.

Course description

Rabbinic culture grew out of the cultural ferment of the Second Temple period and the profound changes in Jewish society after the destruction of 70 CE. In this course, we will survey the main features of rabbinic thought on such issues as halakha and aggada, their attitudes towards history, their attitudes towards other cultures and towards Gentiles, their attitudes towards women, their views of God, of rewards and punishments, of magic and miracle, of messianism and redemption, of the election of Israel, of the status of the rabbis themselves, and so on. The reading materials will consist of primary sources and modern scholarship. Course requirements will include short summaries during the course, and a longer writing assignment at the end of the course.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת