חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות
  Introduction to Rabbinical Thought  
0616-1003-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200106 רוזנברגשיעור פרופ בוהק גדעון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מחשבת חז"ל צמחה מתוך התסיסה התרבותית של ימי הבית השני והשינויים המפליגים שחלו בעם היהודי בעקבות החורבן. בקורס זה נעקוב אחר התפתחותה של התרבות היהודית מימי בית שני לעולמם של חז"ל. נלמד על התהליכים והארועים העיקריים שעיצבו את התפתחותה של היהדות בשלהי ימי הבית השני ובימיהם של חז"ל, נציץ בקצרה לספרות היהודית הענפה של תקופת הבית השני, ונסקור בהרחבה את ספרותם של חז"ל עצמם. חומר הקריאה יורכב ממקורות ראשוניים וממחקרים מודרניים. במהלך הקורס תהיינה עבודות סיכום קצרות, ובסופו מטלת כתיבה.

הנוכחות חובה.

Course description

Rabbinic culture grew out of the cultural ferment of the Second Temple period and the profound changes in Jewish society after the destruction of 70 CE. In this course, we will trace the development of Jewish culture from the Second Temple period to the rabbinic period. We will study the main events and processes that shaped the development of Judaism in the late Second Temple period and in the rabbinic period, we will briefly look into the wide-ranging Jewish literature of the Second Temple period, and we will focus at greater length on rabbinic literature itself. The readings will consist of primary sources and modern research. Course requirements will include short summaries during the course, and a longer writing assignment at the end of the course.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת